Εισηγητές στο Γ' Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, πάνω αριστερά: ο Δ. Πικιώνης, πάνω δεξιά: ο Κ. Δοξιάδης, κάτω αριστερά: ο Ι. Δεσποτόπουλος, κάτω δεξιά: ο Δ. Ζήβας

Γ' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Η συμβολή του αρχιτέκτονος και πολεοδόμου στην ανάπτυξη της χώρας»
Ναύπλιο, Δεκέμβριος 1963


Διοικητικό Συμβούλιο
Κ. Μπίτσιος
Γ. Βαλάτας
Κ. Δημητράτος
Θ. Αναγνωστόπουλος
Β. Αποστολιάδου
Δ. Αντωνακάκης Πρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Πρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Γ. Γραμματέας
Κ. Δημητράτος

Επιτροπή Πορισμάτων
Α. Προβελέγγιος
Α. Συμεών
Γ. Βαλάτας
Δ. Ζήβας
Ι. Δεσποτόπουλος
Η. Σκρουμπέλος
Κ. Δημητράτος

 

 

 

Πορίσματα

«Το Γ' Πανελλήνιο Aρχιτεκτονικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η επαρκής από μέρους του Κράτους αξιοποίηση του αρχιτεκτονικού δυναμικού της χώρας. Η πλήρης αναθεώρηση της μέχρι σήμερα επικρατούσης καταστάσεως καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του όλου θέματος της αναπτύξεως. Η ανεπαρκής αυτή αξιοποίηση γίνεται περισσότερον εκδηλη στον τομέα της πολεοδομίας-χωροταξίας.
Η επιστημονική θέση του αρχιτέκτονος και πολεοδόμου, με την εξέλιξη των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων στην εποχή μας, γίνεται εξαιρετικά υπεύθυνη λειτουργία στην έρευνα και συνθετική αντιμετώπιση των πολεοδομικών φαινομένων, και η συμμετοχή τους απαραίτητη στον προγραμματισμό αναπτύξεως του όλου εθνικού χώρου, σε συνεργασία με τις άλλες επιστημονικές ειδικότητες.
Για την προώθηση των ανωτέρω αποφασίζεται όπως ο Σύλλογος Aρχιτεκτόνων συντάξη πρόταση συγκροτήσεως Πολεοδομικού Ινστιτούτου, την οποία να υποβάλη στην Πολιτεία.
Το Γ' Πανελλήνιο Aρχιτεκτονικό Συνέδριο εκφράζει την πίστη του ότι το συγκροτούμενο όργανο θα βοηθήση ουσιαστικά την προσπάθεια της Κυβερνήσεως στην ανάπτυξη της χώρας».

 

Αρχή σελίδας