Το Προεδρείο του Α’ Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.
Διακρίνονται οι: Ν. Σιαπκίδης, Α. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου, Φ. Τσέκερης, Κ. Μπίτσιος

A' Αρχιτεκτονικό Συνέδριο

«Πολεοδομία-Εθνικό πρόβλημα»
Δελφοί, Δεκέμβριος 1961


Διοικητικό Συμβούλιο
Κ. Μπίτσιος
Ν. Βαλσαμάκης
Ν. Σιαπκίδης
Α. Γεροντάκης
Φ. Τσέκερης
A. Κωστάλα-Κεχαγιόγλου

Πρόεδρος
Κ. Μπίτσιος

Γ. Γραμματέας

Ν. Σιαπκίδης

Επιτροπή Πορισμάτων
Θ. Αργυρόπουλος
Α. Χατζόπουλος
Α. Αραβαντινός
Κ. Μπίτσιος
Ν. Σιαπκίδης

 

 

 

Πορίσματα

«Το Συνέδριο, κατά τις γόνιμες εργασίες του, πού διεξήχθησαν μέσα σε πνεύμα επιστημονικής αναζητήσεως και αντικειμενικότητος, διαπιστώνει τα εξής:
1. Την οξύτητα με την οποία τίθεται σήμερα, και τη μεγαλύτερη οξύτητα με την οποία θα τεθή αύριο, το πολεοδομικό πρόβλημα της χώρας, καθώς και τους κινδύνους πού δημιουργεί η παράταση της σημερινής καταστάσεως.
2. Τον απόλυτο συσχετισμό του προβλήματος της πολεοδομίας με την οικονομική, τεχνική, διοικητική, εκπαιδευτική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και την ανάγκη της συντονισμένης αντιμετωπίσεώς του.
3. Την έλλειψη συγκεκριμένης εθνικής πολεοδομικής πολιτικής και συγχρόνως την αδυναμία του Κράτους να αντιμετωπίση και προγραμματίση, με τις υπηρεσίες που διαθέτει και χωρίς να κινητοποιή ολόκληρο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, ένα μακροχρόνιο πολεοδομικό πρόγραμμα.
4. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα πολεοδομικά μας προβλήματα με μιά σωστή οικιστική πολιτική καί ένα μακράς πνοής πρόγραμμα.
5. Την ιδιαίτερη σημασία της ερεύνης και μελέτης για την αντιμετώπιση των πόλεων και οικισμών της χώρας.
6. Την ανάγκη της ειδικής εκπαιδεύσεως των αρχιτεκτόνων, τεχνικών και επιστημόνων της χώρας πάνω στα πολεοδομικά θέματα.
7. Την υφισταμένη εξάρτηση μεταξύ της πολεοδομικής αναπτύξεως και του θεσμού της τοπικής αυτοδιοικήσεως, ο οποίος χρήζει υλικής και ηθικής ενισχύσεως από μέρους του Κράτους, ώστε οι πόλεις και τα χωριά μας να αντιμετωπίσουν σωστά τη μελλοντική μας διαμόρφωση.
8. Την ευθύνη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και Τεχνικού Eπιμελητηρίου της Ελλάδος για την ορθή μελέτη και αντιμετώπιση των πολεοδομικών και οικιστικών ζητημάτων, καθώς την ανάγκη να μελετήσουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένης δράσεως.
9. Αποφασίζει τη συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας και διατυπώσεως του πορίσματος του Συνεδρίου. Η Επιτροπή προτείνεται να αποτελεσθή από τον Καθηγητή κ. Θ. Aργυρόπουλο, τον αρχιτέκτονα-πολεοδόμο κ. Α. Χατζόπουλο, τον αρχιτέκτονα-πολεοδόμο κ. Α. Aραβαντινό, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Aρχιτεκτόνων.
10. Αποφασίζει τη σύγκληση του Δευτέρου Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 1962, με θέμα η “Πολεοδομία λαϊκή κατοικία στην Ελλάδα”».

 

Αρχή σελίδας                  $