Α.Π. 26966             Αθήνα 16 Μαρτίου 2001

 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Δελτίο Τύπου

  Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αρχιτεκτόνων και εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Νάπολη (Franceco Bocchino, Rosaria Iadevaia, Beatrice Melis, Onorato Visone).

 Η εκδήλωση έγινε με αφορμή το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την "Αρχιτεκτονική Ποιότητα του Αστικού και Αγροτικού Περιβάλλοντος", που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι Υπουργοί Πολιτισμού, στις 23 Νοεμβρίου 2000 στις Βρυξέλλες (το Ψήφισμα υπέγραψε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο κ. Τηλέμαχος Χυτήρης).

 Την εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μέσω της εκπροσώπου του κ. Έρσης Φιλιπποπούλου, προλόγισε ο Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, τονίζοντας την αναγκαιότητα χάραξης μιας σαφούς πολιτικής στα κεντρικά θέματα που αφορούν στον κλάδο - ιδιαίτερα το θεσμικό πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος και την αρχιτεκτονική εκπαίδευση.

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων της Νάπολη, κ. Paolo Pisciotta, έθιξε με έμφαση τα κρίσιμα ζητήματα της αναβάθμισης του κλάδου μέσα από μια πολιτική διεκδίκηση η οποία επικεντρώνεται στο θέμα της "αστικής δημοκρατίας" και ιδιαίτερα στη διαδικασία των αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών διαγωνισμών ως των καταλληλότερων διαδικασιών παραγωγής δημοσίων έργων.

 

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ιταλίας, κ. Raffaele Sirica αναφέρθηκε εκτενώς στο συγκεκριμένο Ψήφισμα που αποτελεί μια σημαντική στιγμή συλλογικής συνειδητοποίησης και μέριμνας για τη βελτίωση της ποιότητας του καθημερινού περιβάλλοντος στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ψήφισμα στηρίζεται σε προηγούμενες αποφάσεις, ψηφίσματα ή και πρωτοβουλίες, ανάμεσα στις οποίες η οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985, που προβλέπει ότι η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδιωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Φόρουμ αρχιτεκτονικών πολιτικών (10-11 Ιουλίου 2000, Παρίσι), καθώς και σε άλλα ψηφίσματα και αποφάσεις σχετικά με τον πολιτισμό, τα πολυμέσα, την πολιτισμική βιομηχανία, τις πολιτισμικές και καλλιτεχνικές πτυχές της εκπαίδευσης.

 

Στο Ψήφισμα δηλώνεται ότι:

 

"Η αρχιτεκτονική είναι θεμελιώδες στοιχείο της ιστορίας, του πολιτισμού και του πλαισίου ζωής καθεμιάς από τις χώρες μας, αποτελεί μία από τις βασικές καλλιτεχνικές εκφράσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών και συγκροτεί την κληρονομιά του αύριο".

 

Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη:

 

"-να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη γνώση και προαγωγή της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού καθώς και την καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των κυρίων των έργων και των πολιτών στην παιδεία που αφορά στην αρχιτεκτονική, την πόλη, το τοπίο,

-να συνεκτιμούν την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής εργασίας στις αποφάσεις και πράξεις, όπου αυτό απαιτείται,

-να προωθούν την αρχιτεκτονική ποιότητα με υποδειγματικές πολιτικές δημόσιων οικοδομικών έργων,

-να ευνοούν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα της αρχιτεκτονικής.

 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία της Εταιρίας PA.PI.RΙ, παρουσιάστηκαν από τους αντίστοιχους επιμελητές και υπεύθυνους των οργανωτικών επιτροπών (κ.κ. Γιάννης Αίσωπος, Κώστας Μπελιμπασάκης, Σάββας Κονταράτος, Στέφανος Μπογδανόπουλος και Κώστας Καλογερόπουλος, Ηλίας Ζέγγελης) οι εκθέσεις αρχιτεκτονικής της τελευταίας διετίας που οργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα από τις οποίες προβλήθηκε ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών έργων, κυρίως της μεταπολεμικής περιόδου και ιδιαίτερα της τελευταίας πενταετίας. Κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών ήταν η έλλειψη - αν όχι η πλήρης απουσία - μιας αξιόλογης δημόσιας αρχιτεκτονικής σήμερα, με δεδομένες τις "αντι-δημοκρατικές" διαδικασίες που ακολουθούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων δημόσιου χαραχτήρα στις περισσότερες ελληνικές πόλεις.

 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης αυτών των θέσεων και της πολιτικής διεκδίκησης για την αναβάθμιση της ποιότητας του καθημερινού περιβάλλοντος, θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Εθνικού Συμβουλίου Ιταλών Αρχιτεκτόνων, με την προώθηση κοινών πολιτισμικών δράσεων (εκθέσεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, φόρουμ Συλλόγων της Μεσογείου, κ.ά.), ενώ ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ θα συνεχίσει τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Υπουργεία, Αρχιτεκτονικές Σχολές) προκειμένου να εισακουσθούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις, να θεσπιστεί μια εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική κατόπιν εκτεταμένου διαλόγου, αλλά και να μεταφερθούν αυτοί οι κρίσιμοι προβληματισμοί στο κοινωνικό σύνολο μέσω των ΜΜΕ.

 

Αρχή σελίδας