Συνάντηση με Νομικό Σύμβουλο ΥΠΕΧΩΔΕ για σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα – 15.10.2003

 

Ο συν. Β. Χατζηκίδης εκπροσωπεί τον Σύλλογο στη συνάντηση του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ με τους Συλλόγους των Τεχνικών για το Σ.Ν. για τα αυθαίρετα

 

Αρχή σελίδας