Ημερίδα ΤΕΕ «Οικοδομώντας την Ασφάλεια»

 

Ο συν. Β. Καλλονιάτης εκπροσωπεί τον Σύλλογο στην Ημερίδα του ΤΕΕ «Οικοδομώντας την Ασφάλεια» στις 08.12.2004.

 

Αρχή σελίδας