ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

4-5.5.2001

 Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Μαΐου 2001, Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων (Σύλλογοι, Ενώσεις, Ινστιτούτα, Επιμελητήρια) των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης, οργανωμένη από το Δ.Σ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Εκ μέρους των ευρωπαϊκών φορέων αρχιτεκτόνων παραβρέθηκαν οι : Utz Purr, Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE) και εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών της Αυστρίας, Konstantin Kleffel, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων του Αμβούργου και εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων Γερμανίας στο ACE, Sampo Valjus, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Φινλανδίας, Adrian Joyce, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Εκπαίδευση και Έρευνα» του ACE και μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων Ιρλανδίας, Jean Pierre Vergawe, δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος του ACE στις Βρυξέλλες, Jordi Farrando,  μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων της Καταλωνίας, υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και Deputy Council Member της UIA, Region I, Angelo Monti, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ιταλίας, μέλος του Τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων, Amedeo Schiattarella, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρώμης και της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων του νομού Lazio, David Guggenheim, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Νέου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων του Ισραήλ, Manuel de Queiroz, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής 1, «Εκπαίδευση και Έρευνα» του ACE.

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων παραβρέθηκαν οι Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος, Θανάσης Παππάς, Γεν. Γραμματέας, Γιώργος Σημαιοφορίδης, Ειδικός Γραμματέας, Κώστας Μπαρδάκης, Πετρίνα Μεδίτσκου, Ευάγγελος Λυρούδιας, Παναγιώτης Δεσποτόπουλος, Πετρούλα Φατούρου, μέλη του Δ.Σ, επίσης οι Κώστας Μπελιμπασάκης, Πρόεδρος ΣΑΘ, Ιωάννης Τσουδερός, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ και πρώην Πρόεδρος του ACE (1997), Σωτήρης Παπαδόπουλος, Ινις Μεσσαρέ, Άννα Μελανίτου, Μηνάς Αγγελίδης, εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο ACE, Ουρανία Κλουτσινιώτου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ACE, Λίζα Σιόλα, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Νίκος Φιντικάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Ιωάννα Μήτσου, υπεύθυνη της Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλον και Τουρισμός» του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Βασίλης Γρηγοριάδης, υπεύθυνος των  Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR, Δημήτρης Αντωνακάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Τη Συνδιάσκεψη χαιρέτησαν  οι Βασίλης Σγούτας, Πρόεδρος της UIA, Sten Gromark, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αρχιτεκτόνων Σουηδίας και Bernard Reichen, εκπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου Γάλλων Αρχιτεκτόνων.

Η Συνδιάσκεψη της Αθήνας πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία της Εταιρίας PA.PI.RI. srl.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων αρχιτεκτόνων θέματα επαγγελματικής άσκησης της αρχιτεκτονικής σε σχέση με τις χώρες προέλευσης, με έμφαση στη διάρθρωση και δομή των επαγγελματικών φορέων, στις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και των πρόσφατων τροποποιήσεών τους.

Την εισήγηση εκ μέρους της Ελλάδας έκανε ο Θανάσης Παππάς, Γενικός Γραμματέας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, ενώ ο Jordi Farrando παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα για την κατάσταση των αρχιτεκτόνων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα που διεξάγει το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων της Καταλονίας, για λογαριασμό της UIA, η οποία θα παρουσιαστεί στο 21ο Συνέδριο της UIA στο Βερολίνο το 2002.

Σύμφωνα με κοινή διαπίστωση όλων, στις συζητήσεις που ακολούθησαν μετά την κάθε παρουσίαση, η Συνδιάσκεψη ήταν εξαιρετικά επιτυχής, αφού δόθηκε η δυνατότητα για εμβάθυνση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στην αντιμετώπισή τους από τον κάθε εκπρόσωπο.

Με αυτή την έννοια θεωρήθηκε ότι η Συνδιάσκεψη της Αθήνας μπορεί να αποτελέσει μία πλατφόρμα ανοιχτής συζήτησης και προβληματισμού πάνω στα κρίσιμα προβλήματα των αρχιτεκτόνων και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, θέματα που εμπλουτίζουν επίσης και συμπληρώνουν τη λειτουργία και τις θέσεις του Συμβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE).

Τέτοια θέματα είναι :

Α.         Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση και διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ του αρχιτέκτονα σε σχέση με τις ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος, με άμεση αναφορά στη Διακήρυξη της Μπολόνια και την ανωτατοποίηση της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με όλους και με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει τουλάχιστον 5ετή φοίτηση (για ορισμένους και μονοετή ή διετή πρακτική άσκηση επιπλέον), ενώ το δίπλωμα  επαγγελματικής άσκησης αποκτάται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στα αντίστοιχα επιμελητήρια.

Β.         ΟΙ διαδικασίες ρύθμισης του επαγγέλματος, με την επεξεργασία ιδεών, προτάσεων, θεσμοθετήσεων που αναπτύχθηκαν από τις ενώσεις των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων σε σχέση με την εξασφάλιση δικαιωμάτων του καταναλωτή – πολίτη και τους θεσμούς που αφορούν στις αμοιβές των προσφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (Οδηγία ΕΟΚ 92/50) και τις συνυφασμένες πολιτικές των ευρωπαίων αρχιτεκτόνων για την επίλυση / ρύθμιση σε εναρμονισμένη βάση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών (αμοιβές ιδιωτικών, δημοσίων μελετών, κλπ).

Γ.         Η έμφαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση που αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη των επαγγελματικών ενώσεων, σε σχέση με την ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στα νέα κοινωνικά δεδομένα και την εξελισσόμενη τεχνογνωσία.

 

Δ.         Η σπουδαιότητα επεξεργασίας ειδικής νομοθεσίας στον τομέα ελέγχου ποιότητας της οικοδομής και των κατασκευών και κατάρτισης κυβερνητικής πολιτικής για την προβολή της αρχιτεκτονικής ποιότητας (όπως υπάρχει σε νόμους θεσπισμένους από την Ισπανική Κυβέρνηση, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας της Φινλανδίας).

Τέλος, αποτέλεσε κοινή αντίληψη ότι η διαχείριση  της Αρχιτεκτονικής και της άσκησης του επαγγέλματος (τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) πρέπει να ανήκει κατά κύριο λόγο στους επαγγελματικούς εθνικούς φορείς και Ενώσεις Αρχιτεκτόνων.

Ως αποτέλεσμα αυτού συμφωνήθηκε :

Α)         Να προωθηθεί η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών ενώσεων ή / και συλλόγων,

Β)        Να προωθηθεί η εφαρμογή της Κ.Ο. 85/384/ΕΟΚ και το ΠΔ.107/93,

Γ)         Να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, όπου αυτή απαιτείται, με την οποία θα καταργείται η ισχύς των διατάξεων που παρέχουν τα ίδια ή σχετικά δικαιώματα άσκησης αρχιτεκτονικού έργου σε κατηγορίες πτυχιούχων οι οποίες δεν έχουν το κοινό αποδεκτό γνωστικό αντικείμενο σπουδών  στην Αρχιτεκτονική.

Όλα τα προηγούμενα στοιχεία ενημέρωσης συμβάλλουν καταλυτικά στην επεξεργασία θέσεων και προτάσεων του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που διεκδικεί την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και την αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς και σε μία σταθερή ανταλλαγή μεταξύ των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ενώσεων σε σχέση με την άσκηση της αρχιτεκτονικής και τις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης αυτών  των θέσεων και της πολιτικής διεκδίκησης για την αναβάθμιση της ποιότητας του καθημερινού περιβάλλοντος, θα υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ενώσεων αρχιτεκτόνων ξεκινώντας από την έκδοση ενός δίγλωσσου τόμου γύρω από τα θέματα και τις ιδιομορφίες της επαγγελματικής άσκησης της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα συνεχίσει τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς (Υπουργεία, Αρχιτεκτονικές Σχολές) προκειμένου να εισακουσθούν οι ευρωπαϊκές συστάσεις, να θεσπιστεί μία εθνική πολιτική για την αρχιτεκτονική κατόπιν εκτεταμένου διαλόγου, αλλά και να μεταφερθούν αυτοί οι κρίσιμοι προβληματισμοί στο κοινωνικό σύνολο μέσω των Μ.Μ.Ε.

 

Αρχή σελίδας