Προηγούμενη σελίδα

Κοινές Συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας Θεματικών Περιοχών

Θεματική Περιοχή 1
Συνεδρίαση 30 Ιουνίου 2006, Βρυξέλλες

Θεματική Περιοχή 2
Συνεδρίαση 11 Σεπτεμβρίου 2008, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 26 Μαϊου 2006, Βρυξέλλες

Θεματική Περιοχή 3
Συνεδρίαση 22-23 Ιουνίου 2007, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

Συνεδρίαση 31 Ιανουαρίου 2007, Βρυξέλλες

Συνεδρίαση 2 Ιουνίου 2006, Βρυξέλλες 

Αρχή σελίδας