Συνδρομές μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

 

Το Δ.Σ., στη συνεδρίασή του της 10.03.2004 αποφασίζει τη συνεργασία με εισπράκτορα για την είσπραξη των συνδρομών της Αττικής και την αναπροσαρμογή των συνδρομών των μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ όπως παρακάτω:

Εγγραφή: 5 €

Ετήσια συνδρομή για την πρώτη πενταετία από την κτήση διπλώματος: 10€

Ετήσια συνδρομή άνω της πενταετίας από την κτήση διπλώματος: 20 €

 

Αρχή σελίδας