Προηγούμενη σελίδα

Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια 2007

 

Αθήνα, 03 Απριλίου 2007

 

Προς τις
Εθνικές Οργανώσεις των Αρχιτεκτόνων
των παρόχθιων χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου
(σύμφωνα με τον συνοδεύοντα πίνακα αποδεκτών)

Θέμα: Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια 2007.

Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε, ότι η Ένωση των Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR) οριστικοποίησε τη τέλεση ενός Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου για την φετινή χρονιά που θα πραγματοποιηθεί, μ΄ ευθύνη της Οργάνωσης Αρχιτεκτόνων της Γαλλίας, στη χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα το Σπουδαστήριο θα είναι:

 • ΓΑΛΛΙΑ, στην πόλη Perpignan: από 12.07.2007 μέχρι και 28.07.2007 με θέμα: "η σύλληψη ενός πυκνοκατοικημένου οικισμού θετικής ενέργειας προσαρμοσμένου στο μεσογειακό κλίμα" 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής του 3ου, 4ου και 5ου Ακαδημαϊκού έτους. Οι δαπάνες διαμονής, διαβίωσης και μετακίνησης από την στιγμή άφιξης του Σπουδαστή στο αεροδρόμιο της Γαλλίας, όπου διεξάγεται το Σπουδαστήριο, βαρύνουν την Οργάνωση Αρχιτεκτόνων της χώρας υποδοχής.

Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης αυτής καθώς και την, με φροντίδα σας, έγκαιρη γνωστοποίηση στις Αρχιτεκτονικές Σχολές της χώρας σας, της οργάνωσης του Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου, ώστε οι δηλώσεις συμμετοχής των σπουδαστών που θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 01 Μαΐου 2007 στον Σύλλογό σας, ν΄ αποσταλούν στον Υπεύθυνο των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR, Βασίλη Γρηγοριάδη, το αργότερο μέχρι 05 Μαΐου 2007 στη διεύθυνση:

Βασίλης Γρηγοριάδης
Υπεύθυνος Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων UMAR
Σπευσίππου 1 - 106 75 Αθήνα
τηλέφωνα: (0030.210.) 722 5016, 722 9909.
fax: (0030.210.) 722 0897.
e-mail: [email protected]

Συνάδελφοι,

Yπολογίζουμε στην άμεση και αποτελεσματική συνεργασία σας έτσι ώστε η επιτυχία του Σπουδαστηρίου να λειτουργήσει προς όφελος της Αρχιτεκτονικής Κοινότητας της Λεκάνης της Μεσογείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Βασίλης Γρηγοριάδης
Υπεύθυνος Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων UMAR.

 

Πίνακας αποδεκτών:

 • Ordre des Architectes Royaume du Maroc.
 • Egyptian Society of Architects.
 • Chambre des Architectes de Turquie.
 • ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.
 • Ordre des Architectes d΄Algerie.
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
 • Ordre des Ingenieurs de Palestine.
 • Conseil National de l΄Ordre des Architectes, France.
 • Consejo Superior de los Arquitectos de Espana.
 • Conseil de l΄Ordre des Architectes Tunisie.
 • Association of Israelians Architects and Town Planners.
 • Ordre National des Architectes de Mauritanie.
 • Associacao dos Arquitectos Portugueses.
 • Chamber of Architects and Civil Engineers of Malta.
 • Shoqata e Arkitekteve te Shiaiqeperise, Albania.
 • Croatian Architects Association.
 • Consiglio Nazionale degli Architetti, Italy.
 • Ordres des Ingenieurs et des Architectes, Lebanon
Αρχή σελίδας