Προηγούμενη σελίδα

Καλοκαιρινά σπουδαστήρια 2006

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2006

Προς την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της UMAR
28 Οκτωβρίου 2006

Θέμα: Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο 2006.

Αυτή τη χρονιά, 2006, η δραστηριότητα του θεσμού των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων ήταν ικανοποιητική με συμμετοχή μιας χώρας σ΄ αυτόν, του Μαρόκου το οποίο έχοντας προηγούμενη εμπειρία το διεκπεραίωσε με επιτυχία. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Μαρόκου εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου της UMAR και εμού προσωπικά.

Η πάγια διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν:

 • Με το από 18 Δεκεμβρίου 2005 έγγραφό μας, που κοινοποιήθηκε και στα Τεχνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου, ζητήθηκε από τις Οργανώσεις, μέλη της UMAR, η πρόθεσή τους να οργανώσουν στην χώρα τους Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο, δίνοντας τους προθεσμία να το δηλώσουν μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2006.
 • Από τις χώρες μέλη απάντησαν αρνητικά, λόγω προϋπολογισμού, η Ισπανία, 21.12.2005 και θετικά το Μαρόκο την 17.02.2006, με πρόταση οργάνωσης Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου στην πόλη της Fes από 12.06.2006 – 30.06.2006.
 • Την 31.03.2006 ανακοινώθηκε σε όλες τις χώρες μέλη της UMAR η τέλεση του Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου, στην πόλη της Fes του Μαρόκου, με τον ακριβή προσδιορισμό των ημερομηνιών διάρκειας και με την παράκληση δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης και έγκαιρης γνωστοποίησης, στις Αρχιτεκτονικές Σχολές της κάθε χώρας, έτσι ώστε οι δηλώσεις συμμετοχής των σπουδαστών να κατατεθούν μέχρι την 05 Μαΐου 2006.
 • Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 30 σπουδαστές από τις εξής χώρες:
 • Αίγυπτος       10  αιτήσεις
 • Ελλάδα           7  αιτήσεις
 • Ισπανία            3  αιτήσεις
 • Μαρόκο           4  αιτήσεις
 • Πορτογαλία      1  αίτηση
 • Τουρκία           1  αίτηση
 • Τυνησία           4  αιτήσεις      

Σύνολο          30 σπουδαστές

Σημειώνεται ότι και αυτή την χρονιά παρατηρήθηκαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εκπρόθεσμα οι οποίες όμως λήφθηκαν υπόψη, όπως επίσης υπήρξε αλλαγή των σπουδαστών της Αιγύπτου τρεις φορές με αποτέλεσμα την συνεχή ανατροπή του τελικού καταλόγου συμμετοχής.

 • Μετά από επεξεργασία των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με βασικό κριτήριο τον χρόνο σπουδής και την τελευταία ευκαιρία του κάθε πεμπτοετή σπουδαστή για συμμετοχή σε Σπουδαστήριο, η τελική κατανομή ήταν:
 • Αίγυπτος          4           
 • Ελλάδα            4 
 • Ισπανία            2         
 • Μαρόκο           4         
 • Πορτογαλία      1         
 • Τουρκία           1         
 • Τυνησία           3                     

Σύνολο          19 σπουδαστές

 • Μετά την οριστική επιλογή όπως αυτή ανακοινώθηκε και στους Οργανωτές Συλλόγους αλλά και στη χώρα συμμετοχής παρατηρήθηκε μεταβολή  των συμμετοχών της Αιγύπτου, όπως προαναφέρθηκε, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τις γραμματείες των υπευθύνων.
 • Το Σπουδαστήριο λειτούργησε με επιτυχία, αφού ξεπεράστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Στην άφιξη των σπουδαστών διαπιστώθηκαν μικρές καθυστερήσεις  αλλά κατά τα λοιπά η ροή των διαδικασιών, της σπουδής και της τελικής απονομής των πιστοποιητικών συμμετοχής ήταν η προβλεπόμενη.
 • Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί η αναφορά για το σπουδαστήριο της FES του τοπικού υπεύθυνου της οργάνωσης.
 • Κατατέθηκαν αναφορές των 4ων Ελλήνων σπουδαστών που συμμετείχαν στο σπουδαστήριο, αντίγραφα των οποίων συνοδεύουν την παρούσα αναφορά.

 

Συμπεράσματα του Συντονιστή για το Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο της FES για το 2006 λαμβάνοντας υπόψη και αυτά των αναφορών που κατατέθηκαν.

 • Θεωρείται επιτυχία η οργάνωση και τέλεση του Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου στην Fes  του Μαρόκου για τρίτη φορά σ’ αυτή τη χώρα.
 • Δεν υπήρξε συνεργασία με τον συντονιστή του σπουδαστηρίου της Fes, γεγονός που θα βοηθούσε σημαντικά στην αποφυγή προβλημάτων όπως συνέβη στην αρχή. Έτσι παρέστη ανάγκη να ζητηθεί η παρέμβαση του Προέδρου Omar Farkhani ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου.
 • Οι αναφορές των σπουδαστών συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων. Θα πρέπει λοιπόν, από δω και μπρος, να είναι απαιτητές από τους οργανωτές.
 • Οι επίσημες γλώσσες του Σπουδαστηρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική. Στην περίπτωση της Fes χρησιμοποιήθηκε μόνο η Γαλλική και εν μέρη η Αραβική με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα επικοινωνίας και χάσιμο χρόνου.
 • Συμφωνούμε στην μια εκδρομή που έγινε στο Rabat γιατί πιστεύουμε ότι οι εκδρομές πρέπει να προσφέρονται με φειδώ και έτσι ώστε οι σπουδαστές να μην στερούνται πολύτιμου χρόνου από την δουλεία τους. Οι σπουδαστές έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ότι ο Τουρισμός θα τους έχει μελλοντικούς πελάτες στην χώρα που τελείται το καλοκαιρινό Σπουδαστήριο, είναι βέβαιο.
 • Η διαβίωση των σπουδαστών υπενθυμίζεται ακόμη ότι,πρέπει να είναι σε καταλύματα ισότιμα ξενοδοχείου τουλάχιστον τριών αστέρων.
 • Εδώ διατυπώνονται δύο σοβαρές διαπιστώσεις:
 • Παρατηρείται αυτά τα τελευταία δύο χρόνια μικρός αριθμός αιτήσεων συμμετοχής στα Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια.
 • Είναι χαρακτηριστική η απουσία, παραδοσιακών συμμετοχών, από την Παλαιστίνη, την Αλβανία, την Κύπρο και το Ισραήλ.

 

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων

 

βασίλης γρηγοριάδης
Αρχή σελίδας