7 Οκτωβρίου 2002


Έκδοση πρακτικών 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου

Πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι ολοκληρώθηκε η έκδοση των πρακτικών του 10ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στο Συνέδριο και αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική έκδοση του Συλλόγου μας.

Δεδομένου ότι πρόκειται για τόμους με μεγάλο όγκο και είναι αδύνατον να ταχυδρομηθούν στα μέλη μας, καλούμε τους συναδέλφους να παραλαμβάνουν δωρεάν τον τόμο των πρακτικών από τα γραφεία του Συλλόγου (Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, Αθήνα) καθώς και από τους περιφερειακούς Συλλόγους και Τμήματα.


Αρχή σελίδας