Προηγούμενη σελίδα

Συνεδριάσεις Ομάδων Εργασίας Θεματικής Περιοχής 3 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομάδα Εργασίας «Environment & Architecture»
Συνεδρίαση 9 Σεπτεμβρίου 2006, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 17 Σεπτεμβρίου 2005, Λισσαβόνα

Ομάδα Εργασίας «Urban Issues»
Συνεδρίαση 31 Αυγούστου 2007, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 2 Δεκεμβρίου 2006, Μιλάνο
Συνεδρίαση 31 Μαρτίου - 1η Απριλίου 2006, Βουδαπέστη
Συνεδρίαση 3 Φεβρουαρίου 2006, Βρυξέλλες
Συνεδρίαση 10 Σεπτεμβρίου 2005, Poznan

Ομάδα Εργασίας «Housing»

Ομάδα Εργασίας «Research»
Συνεδρίαση 31 Μαρτίου - 1η Απριλίου 2006, Βουδαπέστη
Συνεδρίαση 22 Σεπτεμβρίου 2005, Βρυξέλλες

 

 

Αρχή σελίδας