Προηγούμενη σελίδα

Συμμετοχή ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στην Κωνσταντινούπολη


Την 1η Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιείται συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και εκπροσώπους του ΤΕΕ για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UIA στην Κωνσταντινούπολη, τον Ιούλιο του 2005

 

Αρχή σελίδας