Ημερίδα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

"Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα"

24.02.2007 - Αμφιθέατρο ΥΠΠΟ (Μπουμπουλίνας 20-22)

 

Α.Π. 35780, Αθήνα  20 Φεβρουαρίου 2007

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)
ΑΘΗΝΑ 24/2/2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διακήρυξη για την Αρχιτεκτονική Ποιότητα στην Ευρώπη, η οποία διατυπώθηκε από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001) μετά από διαβουλεύσεις των κρατών – μελών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Αρχιτεκτονική,  αποδέχθηκε ότι :

 • Η αρχιτεκτονική είναι θεμελιώδες στοιχείο της ιστορίας, του πολιτισμού και του πλαισίου της καθεμιάς από τις χώρες μας, αποτελεί μια από τις βασικές καλλιτεχνικές εκφράσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών και συγκροτεί την κληρονομιά του αύριο.

Μέσα από την Διακήρυξη ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη :

 • να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη γνώση και προαγωγή της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού καθώς και την καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των κυρίων των έργων και των πολιτών στην παιδεία, που αφορά την αρχιτεκτονική, την πόλη, το τοπίο.
 • να προωθούν την αρχιτεκτονική ποιότητα με υποδειγματική πολιτική δημόσιων οικοδομικών έργων.
 • να ευνοούν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα της αρχιτεκτονικής.
 • να συντάσσουν ή βελτιώνουν τις υπάρχουσες εθνικές πολιτικές τους για την Αρχιτεκτονική.

Σε αντίθεση όμως με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες (και τις κατευθύνσεις της Διακήρυξης) η Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα δεν κατάφερε, ως σήμερα, να αναγνωριστεί ο επιστημονικός και κοινωνικός της ρόλος, δεν κατάφερε δηλαδή να “συνομιλήσει” με την κοινωνία και να καταξιωθεί, ώστε  να τύχει της προσοχής και  της Πολιτείας και των πολιτικών της επιλογών.
Με δεδομένη λοιπόν την έλλειψη συγκροτημένων πολιτικών στην Ελλάδα , ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποφάσισε να αναλάβει τη πρωτοβουλία σύνταξης σχεδίου εθνικών πολιτικών για την Αρχιτεκτονική και στην Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία θα αναπτυχθεί σε τέσσερεις  διαδοχικές φάσεις.

 • Α΄ Φάση:  καταγραφή και διερεύνηση του υπάρχοντος πλαισίου δράσης των αρχιτεκτονικών φορέων στην Ελλάδα και ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενο αντίστοιχων πολιτικών στις ευρωπαϊκές χώρες.
 • Β΄ Φάση: συγκρότηση επιτροπής που θα αναλάβει την σύνταξη του σχεδίου
 • Γ΄ Φάση: δημόσια παρουσίαση και συζήτηση του σχεδίου ώστε να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή
 • Δ΄ Φάση: παρουσίαση τελικού κειμένου με στόχο να υιοθετηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς και να αρχίσει η εφαρμογή του.

 
Με στόχο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής, ο Πανελλήνιος Συλλόγος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) οργανώνει ημερίδα με θέμα Πολιτικές για την Αρχιτεκτονική και το Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2007 και από τις 9:30 έως τις 19:00 στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟ, Μπουμπουλίνας 20-22 , έχει δε προσκαλέσει τους φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της Αρχιτεκτονικής να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών πολιτικών στις παρακάτω θεματικές περιοχές  :

 • Αρχιτεκτονική παιδεία (εκπαίδευση αρχιτεκτόνων, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου και του νεανικού κοινού, εκπαίδευση θεσμικών και κυβερνητικών φορέων, αρχιτεκτονική έρευνα)
 • Πλαίσιο άσκησης αρχιτεκτονικής (νομοθεσία, επαγγελματικά δικαιώματα, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, επιτροπές αρχιτεκτονικού ελέγχου, μελέτες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)
 • Προβολή / προστασία / προώθηση του αρχιτεκτονικού έργου

Η Είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αναλυτικό πρόγραμμα ημερίδας www.sadas-pea.gr

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αρχή σελίδας