Προηγούμενη σελίδα

Γενική Συνέλευση UMAR 28 Οκτωβρίου 2006, Μονπελιέ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006

Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Κλάδου & Βρυσακίου 15
105 55 Αθήνα

Θέμα:   Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων μελών της Ένωσης  των Αρχιτεκτόνων  της Μεσογείου, UMAR

Συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε στο Montpellier της Γαλλίας την 28η Οκτωβρίου 2006. Της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε :
1.  Η 37η Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου της UMAR που πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2006.
2.  Έκθεση με υλικό για τα Καραβάν Σεράι, Fondouk και Χάνια των χωρών της Μεσογείου και σχετικές επιστημονικές ανακοινώσεις, με συνδιοργανωτές το Γενικό Συμβουλίου της Herault Region, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος (CAUE), την Αρχιτεκτονική Σχολή του Montpellier και τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικών του Languedoc-Roussillon την 27η Οκτωβρίου 2006.

 

Το 37ο Εκτελεστικό Γραφείο, συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2006 με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

 • Παρουσίες – Απουσίες
 • Συζήτηση της Ημερήσιαw Διάταξης– τροποποιήσεις – υιοθέτηση τροποποιήσεων
 • Επικύρωση των πρακτικών του 36ου Ε.Γ. στην Βυρηττό του Λιβάνου
 • Ζητήματα που προέκυψαν από τα πρακτικά
 • Ανταποκρίσεις, αναφορές: του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία.

 

 • Πληρωμή των συνδρομών (GIORGIO GIANI)
 • Αναφορά του Ταμία (GIORGIO GIANI)
 • Εκλογές, υποψηφιότητες, ψηφίζοντα μέλη (DAVID PACE)
 • Νέο σύστημα συνδρομών και ρύθμιση των οφειλών (GIORGIO GIANI)
 • Πρόταση οργάνωσης των ομάδων εργασίας (P.P. MINCIO)
 • Πρόταση για μια νέα οργάνωση της UMAR (PATRICE GENET)
 • Το σχέδιο MEDINA (DAVID PACE)
 • Σχέδιο τεκμηρίωσης Films πάνω στη Μεσογειακή Αρχιτεκτονική
 • Διάφορα ζητήματα

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UMAR, Βασίλης Γρηγοριάδης ως υπεύθυνος των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της UMAR.

 • Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία του Εκτελεστικού Γραφείου με παρόντα πέντε μέλη του, Πρόεδρος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, παρόντες ήταν επίσης υπεύθυνοι τριών ομάδων εργασίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τεκμηρίωσης και  Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων και η Γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Γαλλίας.
 • Η Ημερήσια Διάταξη παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα και έγινε αποδεκτή.
 • Τα πρακτικά της 36ης συνάντησης του Εκτελεστικού Γραφείου, που έγινε στη Βυρηττό, επιδοκιμάσθηκαν και επικυρώθηκαν.
 • Δεν υπήρξαν ζητήματα προς συζήτηση από τα παραπάνω πρακτικά.
 • Ο πρόεδρος, Patrice Genet, ενημερώνοντας αναφέρεται κυρίως σε αλληλογραφία που δέχθηκε η UMAR σ΄αυτήν την περίοδο
 • Ο Γενικός Γραμματέας, David Pace,  αναφέρεται επίσης στην αλληλογραφία της περιόδου χωρίς, δυστυχώς να κάνει καμιά αναφορά σχετική με το πρόγραμμα RET-MET-BUILD, στο οποίο η UMAR έχει κληθεί να συμμετάσχει και να ηγηθεί των λοιπών συνεργατών.
 • Η αναφορά του Ταμία παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της UMAR σημαντικά βελτιωμένη.

       Ακολουθεί συζήτηση και τίθεται το πρόβλημα των χωρών που δεν πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Ο Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Β. Γρηγοριάδης, ζητάει την έντονη παρέμβαση του Ταμία προς τους Συλλόγους μέλη της UMAR, με επισήμανση την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαγραφή, ενώ παράλληλα να ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση η νέα κλίμακα των συνδρομών που πρέπει να είναι ανάλογη της UIA ή του CAE ή εν πάση περίπτωση αντικειμενική και δίκαιη.

 • Ο Ταμίας, Giorgio Gianni, δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμος για την νέα κλίμακα και η συζήτηση αναβάλλεται για το επόμενο Εκτελεστικό Γραφείο και Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο του 2007. Ο Β. Γρηγοριάδης ζητάει την πρόταση έτοιμη σε 2-3 εβδομάδες και διανομή στα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου ώστε να είναι έτοιμοι τον Μάρτιο.
 • Το θέμα οργάνωσης των ομάδων εργασίας αναβάλλεται λόγω μη άφιξης του P.P.Mincio.
 • Σχέδιο Δράσης 2006-2009.

       Συμφωνήθηκε το Σχέδιο Δράσης για το χρονικό διάστημα 2006-2009 να παρουσιαστεί κατ΄ευθείαν στην Γενική Συνέλευση από τον Πρόεδρο.  

 • Το σχέδιο για την MEDINA πρέπει να τύχει ανάλογης προετοιμασίας, μεταξύ των κρατών, με αυτή των FONDOUK, Καραβάν Σεράι, Χανιών.
 • Ο Amir Turki εισηγείται για την φωτογράφιση και αρχειοθέτηση της Αρχιτεκτονικής των χωρών της Μεσογείου με ομάδα εργασίας και απαιτούμενη δαπάνη 10.000 €.
 • Ο υπεύθυνος των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων, Β. Γρηγοριάδης, καταθέτει στον Γραμματέα την αναφορά του για το Σπουδαστήριο 2006 στη FES του Μαρόκου προς την Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

           
Αυτή τη χρονιά, 2006, η δραστηριότητα του θεσμού των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων ήταν ικανοποιητική με συμμετοχή μιας χώρας σ΄ αυτόν, του Μαρόκου το οποίο έχοντας προηγούμενη εμπειρία το διεκπεραίωσε με επιτυχία. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Μαρόκου εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου της UMAR και εμού προσωπικά.

Η πάγια διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν:

 • Με το από 18 Δεκεμβρίου 2005 έγγραφό μας, που κοινοποιήθηκε και στα Τεχνικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου, ζητήθηκε από τις Οργανώσεις, μέλη της UMAR, η πρόθεσή τους να οργανώσουν στην χώρα τους Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο, δίνοντας τους προθεσμία να το δηλώσουν μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2006.

 

 • Από τις χώρες μέλη απάντησαν αρνητικά, λόγω προϋπολογισμού, η Ισπανία, 21.12.2005 και θετικά το Μαρόκο την 17.02.2006, με πρόταση οργάνωσης Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου στην πόλη της Fes από 12.06.2006 – 30.06.2006.
 • Την 31.03.2006 ανακοινώθηκε σε όλες τις χώρες μέλη της UMAR η τέλεση του Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου, στην πόλη της Fes του Μαρόκου, με τον ακριβή προσδιορισμό των ημερομηνιών διάρκειας και με την παράκληση δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης και έγκαιρης γνωστοποίησης, στις Αρχιτεκτονικές Σχολές της κάθε χώρας, έτσι ώστε οι δηλώσεις συμμετοχής των σπουδαστών να κατατεθούν μέχρι την 05 Μαΐου 2006.

 

 • Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 30 σπουδαστές από τις εξής χώρες:
 • Αίγυπτος     10  αιτήσεις
 • Ελλάδα         7  αιτήσεις
 • Ισπανία           3  αιτήσεις
 • Μαρόκο          4  αιτήσεις
 • Πορτογαλία    1  αίτηση
 • Τουρκία          1  αίτηση
 • Τυνησία           4  αιτήσεις      

Σύνολο        30  σπουδαστές

Σημειώνεται ότι και αυτή την χρονιά παρατηρήθηκαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος εκπρόθεσμα οι οποίες όμως λήφθηκαν υπόψη, όπως επίσης υπήρξε αλλαγή των σπουδαστών της Αιγύπτου τρεις φορές με αποτέλεσμα την συνεχή ανατροπή του τελικού καταλόγου συμμετοχής.

 • Μετά από επεξεργασία των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με βασικό κριτήριο τον χρόνο σπουδής και την τελευταία ευκαιρία του κάθε 5ετή σπουδαστή για συμμετοχή σε Σπουδαστήριο, η τελική κατανομή ήταν:
 • Αίγυπτος        4           
 • Ελλάδα           4 
 • Ισπανία           2         
 • Μαρόκο          4         
 • Πορτογαλία    1         
 • Τουρκία          1         
 • Τυνησία           3                     

Σύνολο        19 σπουδαστές

 • Μετά την οριστική επιλογή όπως αυτή ανακοινώθηκε και στους Οργανωτές Συλλόγους αλλά και στη χώρα συμμετοχής παρατηρήθηκε μεταβολή  των συμμετοχών της Αιγύπτου, όπως προαναφέρθηκε, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τις γραμματείες των υπευθύνων.

 

 • Το Σπουδαστήριο λειτούργησε με επιτυχία, αφού ξεπεράστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα. Στην άφιξη των σπουδαστών διαπιστώθηκαν μικρές καθυστερήσεις  αλλά κατά τα λοιπά η ροή των διαδικασιών, της σπουδής και της τελικής απονομής των πιστοποιητικών συμμετοχής ήταν η προβλεπόμενη.
 • Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί η αναφορά για το σπουδαστήριο της FES του τοπικού υπεύθυνου της οργάνωσης.

 

 • Κατατέθηκαν αναφορές των τεσσάρων Ελλήνων σπουδαστών που συμμετείχαν στο σπουδαστήριο, αντίγραφα των οποίων συνοδεύουν την παρούσα αναφορά.

 

Συμπεράσματα του Συντονιστή για το Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο της FES για το 2006 λαμβάνοντας υπόψη και αυτά των αναφορών που κατατέθηκαν.

 • Θεωρείται επιτυχία η οργάνωση και τέλεση του Καλοκαιρινού Σπουδαστηρίου στην Fes  του Μαρόκου για τρίτη φορά σ’ αυτή τη χώρα.

 

 • Δεν υπήρξε συνεργασία με τον συντονιστή του σπουδαστηρίου της Fes, γεγονός που θα βοηθούσε σημαντικά στην αποφυγή προβλημάτων όπως συνέβη στην αρχή. Έτσι παρέστη ανάγκη να ζητηθεί η παρέμβαση του Προέδρου Omar Farkhani ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά μου.
 • Οι αναφορές των σπουδαστών συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων. Θα πρέπει λοιπόν, από δω και μπρος, να είναι απαιτητές από τους οργανωτές.

 

 • Οι επίσημες γλώσσες του Σπουδαστηρίου είναι η Αγγλική και η Γαλλική. Στην περίπτωση της Fes χρησιμοποιήθηκε μόνο η Γαλλική και εν μέρη η Αραβική με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα επικοινωνίας και χάσιμο χρόνου.
 • Συμφωνούμε στην μια εκδρομή που έγινε στο Rabat γιατί πιστεύουμε ότι οι εκδρομές πρέπει να προσφέρονται με φειδώ και έτσι ώστε οι σπουδαστές να μην στερούνται πολύτιμου χρόνου από την δουλεία τους. Οι σπουδαστές έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ότι ο Τουρισμός θα τους έχει μελλοντικούς πελάτες στην χώρα που τελείται το καλοκαιρινό Σπουδαστήριο, είναι βέβαιο.
 • Η διαβίωση των σπουδαστών υπενθυμίζεται ακόμη ότι,πρέπει να είναι σε καταλύματα ισότιμα ξενοδοχείου τουλάχιστον τριών αστέρων.

 

 • Εδώ διατυπώνονται δύο σοβαρές διαπιστώσεις:
 • Παρατηρείται αυτά τα τελευταία δύο χρόνια μικρός αριθμός αιτήσεων συμμετοχής στα Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια.
 • Είναι χαρακτηριστική η απουσία, παραδοσιακών συμμετοχών, από την Παλαιστίνη, την Αλβανία, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Σχετικά με την Έκθεση με θέμα τα Καραβάν Σεράι, τα Fondouk και τα Χάνια, υπενθυμίζεται η από 08 Ιουνίου 2006/35005 επιστολή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτή, χωρίς ανταπόκριση. Το ΤΕΕ, μετά από πρότασή μου όρισε εκπροσώπους σ΄αυτή με εκθεσιακό υλικό και εισηγήσεις.

Η Έκθεση, εγκαινιάστηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Οκτωβρίου 2006 στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Montpellier.

Η Έκθεση οργανώθηκε στο εσωτερικό αίθριο της Αρχιτεκτονικής Σχολής και σαν βασική ιδέα επιχειρούσε να αποδώσει την κεντρική διάταξη των καραβάν-σεράι στις χώρες της Μεσογείου. Τα κτίρια αυτά αναπτύσσονται σε κάτοψη τετραγωνικού σχήματος, με τους βοηθητικούς χώρους να διατάσσονται κατά μήκος των τεσσάρων πλευρών και με άμεση οπτική επαφή στον χώρο του αιθρίου. Τα 30 πανώ που ορισμένες από τις χώρες-μέλη της UMAR είχαν αποστείλει (Τυνησία, Ισπανία, Μαρόκο, Λίβανος, Συρία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα) είχαν αναρτηθεί από ένα πλέγμα συρματοσκοίνων, που αναπαρήγαγε την κεντρική, τετραγωνικής διάταξης, διάρθρωση των εσωτερικών αυλών. Κάθε πανώ είχε διαστάσεις 1,20x0,80μ. και τοποθετείτο σε απόσταση 0,70 μ. από το έδαφος. Η ελληνική συμμετοχή είχε υλοποιηθεί από τον δρ αρχιτέκτονα Πασχάλη Ανδρούδη, Εκπρόσωπο του ΤΕΕ και περιέγραφε το Χάνι στην Τραϊανούπολη Έβρου.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης και αφού έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης από τον πρόεδρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής, ξεκίνησαν οι ομιλίες στο αμφιθέατρο της Σχολής, με παράλληλη μετάφραση τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.
Οι παρουσιάσεις περιελάμβαναν αρχικά μία εισαγωγή από τους Pedro Guilherme (Πορτογαλία) και Rene Ventura (Γαλλία), Επιτροπή Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, σχετικά με το βασικό θέμα του συνεδρίου, καθώς και μία σύντομη παρουσίαση των εισηγητών.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

 • Οι Pierre Lebigre και Evangelos Thomopoulos αναφέρθηκαν στα δίκτυα των καραβάν-σεράι, όπως και σε περιπτώσεις επανάχρησης-αξιοποίησης των,
 • η Christine Esteve στη σχέση της εικόνας ως μέσο έκφρασης και απεικόνισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
 • ο Michele Bouis (CΑUE Herault) στις ενέργειες αποκέντρωσης από το Γενικό Συμβούλιο στην Τυνησία και τα Fondouk της Djerba,
 • ο Fikri Ben Abdellah στην Μελέτη Αποκατάστασης και επανάχρησης του Fondouk Νejjarin στη Fez, Μαρόκο και
 • η Δρ. Αρχιτέκτων Ελένη Κανετάκη, Εκπρόσωπος του ΤΕΕ, αναφέρθηκε εκτενώς στα:

- Οθωμανικά Μνημεία του ελλαδικού χώρου, το παρελθόν και το μέλλον τους και στα
- Χάνια και Καραβάν-σεράι στην Ελλάδα, συνεισήγηση με τον Πασχάλη Ανδρούδη.

Οι εισηγήσεις αυτές είχαν στόχο να αναλύσουν το πλαίσιο, ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό, μέσα στο οποίο τα εν λόγω κτίρια έκαναν την εμφάνισή τους στη χώρα μας και να περιγράψουν τις σημερινές συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίζονται στον αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων. Έγιναν αναφορές σε περιπτώσεις όπου τα οθωμανικά μνημεία παραμένουν εγκαταλελειμμένα χωρίς νέα χρήση, όπως και στις προσπάθειες αποκατάστασης και επανάχρησης που έχουν καταβληθεί μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό.
Επίσης περιγράφηκε το δίκτυο των Kαραβανίων του ελλαδικού χώρου, η τυπολογία των κτισμάτων αυτών, μέσα από χαρακτηριστικά Xάνια και Kαραβάν-Σεράι της εποχής, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και της Τραϊανούπολης Έβρου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, άνοιξε τις εργασίες της το πρωϊ του Σαββάτου 28.10.2006 δια του Προέδρου της UMAR, Patrice Genet,  ο οποίος χαιρετίζει τους 14 παρόντες αντιπροσώπους (Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Τουρκία, Τυνησία) και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Συρίας και ευχαριστεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Languedoc-Roussillon για την φιλοξενία και οργάνωση του τετραημέρου.

 • Αναφέρεται στην φυσική απώλεια του συναδέλφου Patrick Nelli και στο έργο του.

 

 • Στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας, David Pace,  παρουσιάζει την ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

  1-    Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (Patrice Genet)
2-    Ανάγνωση και αποδοχή της Ημερήσια Διάταξης (David Pace)
3-    Πρακτικά της 12ης Γενικής Συνέλευσης στη Hammamet της Τυνησίας και  επικύρωση (David Pace)
4-    Οικονομικός απολογισμός του Ταμία  (Giorgio Giani), ψηφοφορία και απαλλαγή.
5-    Παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2007. Συζήτηση και Ψηφοφορία. (Giorgio Giani)                  
6-    Ψηφοφορία για παρατηρητή σύμφωνα με το καταστατικό, του ΚΤΜΜΟΒ (Σύλλογος Τουρκοκυπρίων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων)
7-    Παρουσίαση, συζήτηση και αποδοχή του Προγράμματος Δράσης  για το 2006-2009. (Patrice Genet)
8-    Παρουσίαση των υποψηφίων για τις εκλογές του Εκτελεστικού Γραφείου. (David Pace)                               
9-    Εκλογή των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου.
10-    Συζήτηση για την ημερομηνία διεξαγωγής της 13ης Γενικής Συνέλευσης. (David Pace) στην Κατάνια της Ιταλίας το 2007.
11-   Διάφορα ζητήματα.

 • Μετά την ανάγνωση της Ημερήσιας Διάταξης τον λόγο παίρνει ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Κύπρου, Χαράλαμπος Τσούρης, ο οποίος εξηγεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ενιαίο έθνος και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα βόρειας και νότιας Κύπρου και επομένως δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του θέματος 6. Ο Γενικός Γραμματέας εξηγεί ότι το θέμα είχε μπει από την Γενική Συνέλευση της Hammamet και ως εκ τούτου η Ημερήσια Διάταξη στο θέμα αυτό δεν μπορεί να τροποποιηθεί και τελικά γίνεται αποδεκτή.

 

 • Ο Ταμίας, Giorgio Giani, αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση της UMAR, την βελτίωση των οφειλομένων λόγω και των εκλογών και την καταβολή των 3.000 € από την Ελλάδα (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) έναντι της οφειλής που ρυθμίζεται μετά από επιστολή του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς τον Ταμία.
 • Ο προϋπολογισμός για το 2007 συζητιέται, όμως θα πρέπει να ψηφιστεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του νέου Εκτελεστικού Γραφείου.
 • Συζητιέται το θέμα των Τουρκοκυπρίων Μηχανικών Αρχιτεκτόνων (ΚΤΜΜΟΒ) με πρόταση του Εκτελεστικού γραφείου για παρατηρητές σύμφωνα με το Καταστατικό. Τοποθετούνται αρνητικά οι Youssef Benjaloun, Denis Bedeau, Isabel Morrau, P.P.Mincio, Amir Turki και θετικά ο Amine Turki, η Denise Hordasie και ο Seif Alnaga. Ο Β. Γρηγοριάδης αναφερόμενος σε παρατηρητές και ερμηνεύοντας το Καταστατικό διαπιστώνει ότι δεν αιτιολογείται ο χαρακτηρισμός παρατηρητής για έναν Σύλλογο του οποίου η χώρα, Κύπρος, είναι μέλος της UMAR δια του Αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου της που είναι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Υπενθυμίζει την πρόταση του, στη Γ.Σ. Hammamet, για ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων της Κύπρου και της Ένωσης των  Τουρκοκυπρίων Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, υπό την ομπρέλα της UMAR, πρόταση που πέρασε με μειοψηφία της Ιταλίας και της Μάλτας. Και αναρωτιέται ποιό το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης; Μετά τις τοποθετήσεις ο Γενικός Γραμματέας βάζει σε μυστική ψηφοφορία το θέμα του παρατηρητή με το ερώτημα ναι ή όχι. Το αποτέλεσμα που καταμετρήθηκε ήταν ισόπαλο με 6 ψήφους ΟΧΙ και 6 ψήφους ΝΑΙ και ως εκ τούτου το Ε.Γ. δεν μπορεί να καλέσει το ΚΤΜΜΟΒ ως παρατηρητή, αποκλειόμενης και της επαναφοράς του ζητήματος, το οποίο για αρκετά χρόνια έχει ταλαιπωρήσει την UMAR.

 

 • Ο Πρόεδρος παρουσιάζει την πρόταση δράσης της UMAR για την περίοδο 2006-2009, σύμφωνα με το κείμενο που διανεμήθηκε. Τοποθετούνται η Αίγυπτος και η Πορτογαλία. Ο Β. Γρηγοριάδης επισημαίνει την ανάγκη ανοίγματος των ομάδων εργασίας με μεγαλύτερη συμμετοχή σ΄αυτές των χωρών μελών, αναφορικά με την προστασία της κληρονομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης, προτείνει την έκδοση «μαύρης βίβλου», σχετικά με τα Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια θα πρέπει κάθε Σχολή ή Τοπικός Σύλλογος Αρχιτεκτόνων να ορίσει υπεύθυνο γι΄αυτά, θα πρέπει επίσης ν΄ασχοληθούμε με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα όπως από την ίδρυσή της Ένωσης ξεκινήσαμε και τέλος θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την ύπαρξη του περιοδικού της UMAR.
 • Ο Γενικός Γραμματέας παρουσιάζει τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για τις θέσεις του Εκτελεστικού Γραφείου και καλεί του υποψηφίους για μια σύντομη τοποθέτηση τους:

 

  Για την θέση του Προέδρου:                              Patrice Genet (Γαλλία)

  Για την θέση του Αντιπροέδρου:                        Seif Alnaga (Αίγυπτος)
Michel Barmaki (Λίβανος)
Amine Turki (Τυνησία)

  Για την θέση του Γενικού Γραμματέα:   David Pace (Μάλτα)

  Για την θέση του Ταμία:                          Giorgio Giani (Ιταλία)

  Για Μέλος:                                                           Hani Abu Diab (Παλαιστίνη)
Seif Alnaga (Αίγυπτος)
Χαράλαμπος Σούρης (Κύπρος)

 • Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά και το αποτέλεσμα ήταν το ακόλουθο:

Πρόεδρος                       Patrice Genet, Γαλλία
Αντιπρόεδρος                 Michel Barmaki, Λίβανος
Γενικός Γραμματέας       David Pace, Μάλτα
Ταμίας                             Giorgio Giani, Ιταλία
Μέλος                              Hani Abu Diab, Παλαιστίνη

Που αποτελούν το νέο Εκτελεστικό Γραφείο της UMAR για την χρονική περίοδο 2006-2009. Ουσιαστικά τα νέα μέλη του Ε.Γ. είναι ο Αντιπρόεδρος, Michel Barmaki (Λίβανος) και το Μέλος, Hani Abu Diab (Παλαιστίνη).

 • Η επόμενη Γενική Συνέλευση των Συλλόγων των Αρχιτεκτόνων της UMAR θα πραγματοποιηθεί στην Κατάνια της Ιταλίας την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ή τις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου 2007.

 

Κλείνοντας, προτείνεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου η παρουσίαση της έκθεσης του Montpellier για τα Καραβάν Σεράι, τα Fondouk και τα Χάνια, στο κοινό της Αθήνας και όχι μόνο, αφού το σύνολο έχει προβλεφθεί για να ταξιδέψει στις χώρες της Μεσογείου. Παράλληλα θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με το θέμα της Έκθεσης.

 

Ο Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

 

 

Βασίλης Γρηγοριάδης


Αρχή σελίδας