Προηγούμενη σελίδα

Γενική Συνέλευση UMAR 13-14 Απριλίου 2007, Σικελία (Catania)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Αθήνα, 04 Μαΐου 2007

Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του
ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων
Κλάδου & Βρυσακίου 15
105 55 Αθήνα

Θέμα:   Συμμετοχή στην 13η Γενική Συνέλευση των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων μελών της Ένωσης  των Αρχιτεκτόνων  της Μεσογείου, UMAR

Συνάδελφοι,

Η 13η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε στην Catania της Σικελίας την 13η και 14η Απριλίου 2007.
Της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε :
1.  Η 39η Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου της UMAR που έγινε την 12η Απριλίου 2007 και η
2.  Έναρξη του Τοπικού Συνεδρίου με θέμα "Κατοικώντας στη Μεσόγειο".

Η συνεδρίαση του 39ου Εκτελεστικού Γραφείου, είχε την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

1. Παρουσίες – Απουσίες (DAVID PACE)
2. Συζήτηση της Ημερήσιας Διάταξης– τροποποιήσεις – υιοθέτηση τροποποιήσεων. (DAVID PACE)
3. Επικύρωση των πρακτικών του 37ου Ε.Γ. στο Montpellier της Γαλλίας. (DAVID PACE)
4. Ζητήματα που προέκυψαν από τα πρακτικά
5. Ανταποκρίσεις, αναφορές: του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. (PATRICE GENET, DAVID PACE, GIORGIO GIANI)
6. Αναφορά του Ταμία (GIORGIO GIANI)
7. Το νέο σύστημα συνδρομών και ρύθμιση των οφειλών (GIORGIO GIANI)
8. Πρόταση για μια νέα οργάνωση της UMAR και αναδιοργάνωση των ομάδων εργασίας (PATRICE GENET)

9. Νέο πρόγραμμα εργασίας. (OMAR FARKHANI)
10. Πρόγραμμα Solar Build. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ)
11. Πρόγραμμα SD-MED. (PATRICE GENET)
12. Οχυρωματικά έργα σαν θέμα Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος. (DAVID PACE)
13. Προετοιμασία για την 13η Γενική Συνέλευση. (DAVID PACE)
14. Ημερομηνία και τόπος τέλεσης των υπολοίπων Εκτελεστικών Γραφείων του 2007.
15. Διάφορα ζητήματα.
16. Το συμπόσιο στην Antalya της Τουρκίας. (DAVID PACE)

- Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία του Εκτελεστικού Γραφείου με παρόντα τέσσερα μέλη του, Πρόεδρος, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, παρόντες ήταν επίσης υπεύθυνοι δύο ομάδων εργασίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και  Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων και η Γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Γαλλίας.

- Η Ημερήσια Διάταξη παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα και έγινε αποδεκτή.

- Τα πρακτικά της 37ης συνάντησης του Εκτελεστικού Γραφείου, που έγινε στο Montpellier της Γαλλίας, επιδοκιμάσθηκαν και επικυρώθηκαν
.

- Δεν υπήρξαν ζητήματα προς συζήτηση από τα παραπάνω πρακτικά.

- Ο πρόεδρος, Patrice Genet, ενημερώνοντας αναφέρεται κυρίως σε αλληλογραφία που δέχθηκε η UMAR σ΄αυτήν την περίοδο.

- Ο Γενικός Γραμματέας, David Pace,  αναφέρεται επίσης στην αλληλογραφία της περιόδου.

- Η αναφορά του Ταμία παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση της UMAR σημαντικά βελτιωμένη.
Ακολουθεί συζήτηση και τίθεται το πρόβλημα των χωρών που δεν πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους. Ο Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Β. Γρηγοριάδης, αναφέρεται στην καθυστέρηση της εξόφλησης του χρέους του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2007.

- Ο Ταμίας, Giorgio Gianni, παρουσιάζει την νέα κλίμακα συνδρομών και ο Β. Γρηγοριάδης ζητάει την πρόταση έτοιμη σε αντίγραφο ώστε να μελετηθεί διεξοδικά.

- Το θέμα αναδιοργάνωσης των ομάδων εργασίας και της πρότασης για μια νέα οργάνωση της UMAR αναπτύχθηκε από τον Patrice Genet και θ΄ακολουθήσει διεξοδική συζήτηση στο επόμενο Εκτελεστικό Γραφείο.

- Το ίδιο συνέβη και με το πρόγραμμα εργασίας που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Omar Farkhani.

- Τα προγράμματα Solar Build και SD-MED αφού παρουσιάστηκαν περιληπτικά από τον υπεύθυνο Βασίλη Γρηγοριάδη και του Patrice Genet αντίστοιχα, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν στην Γενική συνέλευση δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα μέλη, μεγάλος αριθμός των οποίων μετέχει σ΄αυτά, όλες τις λεπτομέρειες, τον τρόπο δουλειάς αλλά και τις προθεσμίες.

- Όπως για τα  FONDOUK, Καραβάν Σεράι, Χάνια, προτείνεται η έρευνα για την Αρχιτεκτονική των Οχυρώσεων στις ζώνες της Μεσογείου.

- Η προετοιμασία για την 13η Γενική Συνέλευση έχει ολοκληρωθεί  χάρη στην προσπάθεια του τοπικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Catania και της Γραμματείας της UMAR με επιλογή του Συνεδριακού Κέντρου της «Καμινάδας», παλαιού εργοστασιακού χώρου με πετυχημένες σύγχρονες επεμβάσεις.

- Το επόμενο Εκτελεστικό Γραφείο κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο τον Οκτώβριο του 2007 με την ευκαιρία του Συνεδρίου για το Solar Build.

- Αποφασίστηκε η συμμετοχή της UMAR στο συμπόσιο της Antalya της Τουρκίας.

Η 13η Γενική Συνέλευση, άνοιξε τις εργασίες της το πρωϊ την Παρασκευή 13.04.2007 δια του Προέδρου της UMAR, Patrice Genet,  ο οποίος χαιρετίζει τους 10 παρόντες αντιπροσώπους (Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Πορτογαλία, Τυνησία) και ευχαριστεί τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων της Catania για την φιλοξενία και οργάνωση του τετραημέρου.

 • Στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας, David Pace,  παρουσιάζει την ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης:

1-    Έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (Patrice Genet)
2-    Ανάγνωση και αποδοχή της Ημερήσια Διάταξης (David Pace)
3-    Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο Montpellier της Γαλλίας και  επικύρωση (David Pace)
4-    Αναφορά του Προέδρου στην δραστηριότητα του Εκτελεστικού Γραφείου.
5-    Αναδιοργάνωση της UMAR. Εισήγηση (Patrice Genet).
6-    Προγράμματα, ομάδες εργασίας.
Solar Build, Β. Γρηγοριάδης
SD-MED, Β. Γρηγοριάδης
Πραγματικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής- Τουρκία, P. Genet
Οχυρώσεις, D. Pace
Α.Ρ.20, P. Guilherme
Βραβεία για νέους Αρχιτέκτονες, M. Barmaki
Σχολές Αρχιτεκτονικής, M. Karim
Καλοκαιρινά Σπουδαστήρια, Β. Γρηγοριάδης
Προστασία διατήρηση Λευκωσία, Χ. Σούρης
Περπατήματα της πόλης, Ισραήλ
Συνεργασία Βορρά Νότου, O. Farkhani.
7-    Οικονομικός απολογισμός του Ταμία. (Giorgio Giani)
8-    Παρουσίαση του προϋπολογισμού 2007-2008. (Giorgio Giani)              
9-    Συζήτηση και ψηφοφορία για τα θέματα 7 και 8.
10-  Αναφορά των αντιπροσώπων των μελών της Ένωσης.

11- Ημερομηνία και τόπος της Συνεδρίασης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. (David Pace)                               
12-   Διάφορα ζητήματα.

 • Από τον Γενικό Γραμματέα διαπιστώνονται οι παρουσίες των αντιπροσώπου, Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Τυνησίας, Λιβάνου, Μαρόκο, Ισπανίας, Αιγύπτου, Πορτογαλίας και Μάλτας και η απαρτία της Συνέλευσης.
 • Εγκρίνονται τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Montpellier.
 • Ο Πρόεδρος, Patrice Genet, αναφέρεται διεξοδικά στην δραστηριότητα της περασμένης χρονιάς για το Εκτελεστικό Γραφείο και τις Ομάδες Εργασίας.
 • Σε ότι αφορά στην αναδιοργάνωση της UMAR πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι ανοικτή σ’όλους τους Αρχιτέκτονες της Μεσογείου, να στηρίζεται πάντα στην δουλεία των ομάδων εργασίας έτσι ώστε το αποτέλεσμα  να είναι εποικοδομητικό και κυρίως αυτό να πραγματοποιείται με την συμμετοχή όλων των μελών πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει. Οι ομάδες εργασίας που υπάρχουν πρέπει να εξακολουθήσουν να λειτουργούν συνεπικουρούμενες με νέες ομάδες και περισσότερα αντικείμενα. Επισημαίνεται η ανάγκη αντιμετώπισης σοβαρά του θέματος άσκησης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.
 • Τα προγράμματα που αναφέρονται και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Solar Build και SD-MED παρουσίασε ο Υπεύθυνος γι΄αυτά Βασίλης Γρηγοριάδης επισημαίνοντας την ανάγκη συμμετοχής σ΄αυτά των Αρχιτεκτόνων και γι΄αυτό τον λόγο το κάλεσμα προς τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων έγινε με στόχο την δραστηριοποίηση και συμμετοχή των φορέων αυτών στην έρευνα και τον σχεδιασμό της εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Σχετικά με το Μουσείο Αρχιτεκτονικής στην Τουρκία ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι είχε διαβούλευση με Τούρκο Αρχιτέκτονα, εκπρόσωπο του Αρχιτεκτονικού Επιμελητηρίου της Τουρκίας προκειμένου για την ίδρυση του στη χώρα αυτή.
 • Ο David Pace αναφέρεται στο πρόγραμμα και την σκέψη που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τις οχυρώσεις που έχουν καταγραφεί στην Μεσόγειο, πρόγραμμα ανάλογο με την έρευνα που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει αναφορικά με τα Fondouk, Καραβάν Σεράι και Χάνια. Θα μπορούσε να υπάρξει θέμα με πραγματικό αντικείμενο στο επόμενο Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο.
 • Α.Ρ.20 στην Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, πρόγραμμα στο οποίο, ο Pedro Guilherme, προτείνει να πάρει μέρος η UMAR. Πρόγραμμα που γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της Πορτογαλίας και θα είναι Ευρωπαϊκό. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Πρόταση για την UMAR

  • Συμμετοχή ως συνεταίρος στο πρόγραμμα.
  • Η UMAR θα καλέσει για συμμετοχή στα σεμινάρια ειδικούς της περιοχής της Μεσογείου.
  • Εξασφάλιση 100% της συμμετοχής της UMAR
 • Η πρόταση για το βραβείο νέων Αρχιτεκτόνων διατυπώθηκε από τον αντιπρόεδρο Michel Barmaki και αφορά σε εργασίες νέων Αρχιτεκτόνων. Από κάθε χώρα επιλέγονται 5 θέματα-Αρχιτέκτονες τα οποία παρουσιάζονται σε επιτροπή που στελεχώνεται από τον Πρόεδρο της UMAR, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της χώρας που συμμετέχει στον διαγωνισμό και ενός ή περισσότερων Αρχιτεκτόνων Αρχιτεκτονικών Σχολών ή επωνύμων Αρχιτεκτόνων. Οριοθετούνται τα κριτήρια και απονέμονται τρία κύρια βραβεία και τρία συμπληρωματικά.
 • Ο Mamdouch Karim δηλώνει την αδυναμία του να επικοινωνήσει με τις Σχολές Αρχιτεκτόνων! Διατυπώνει την άποψη ότι η επικοινωνία αυτή με τις Σχολές πρέπει να υπάρξει. Προτείνει την οργάνωση μιας συνάντησης με τους Πρυτάνεις ή τους Προέδρους των Σχολών και να πραγματοποιηθούν συμφωνίες συνεργασίας μ’ αυτές. Ζητά από τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων, μέλη της UMAR, να συμβάλλουν σ΄αυτήν της προσπάθεια συνεργασίας.
 • Φέτος, όπως ο υπεύθυνος γι΄αυτά Β.Γρηγοριάδης ανακοινώνει, θα πραγματοποιηθεί ένα Καλοκαιρινό Σπουδαστήριο Αρχιτεκτονικής στο Perpignan  της Γαλλίας. Ενημερώνει ότι η ανακοίνωση γι΄αυτό απεστάλη έγκαιρα και ότι ήδη οι πρώτες αιτήσεις συμμετοχής έχουν υποβληθεί.
 • Λόγω απουσίας των εισηγητών από την Κύπρο και το Ισραήλ δεν συζητούνται τα θέματα προστασία-διατήρηση της Λευκωσίας και περπατήματα της πόλης.
 • Το πρόγραμμα συνεργασία Βορρά Νότου πραγματοποιήθηκε, όπως ο Omar Farkhani ενημερώνει, με συνεργασία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαρόκου και και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ισπανίας. Προτείνεται η σύνταξη της Χάρτας της Μεσογείου, όχι σε αντιπαράθεση της Χάρτας της Αθήνας, αλλά με αρχές ισορροπίας των πιθανών διαφορών. Θ΄απαιτηθεί χρόνος 18 μηνών περίπου για την προετοιμασία της πρότασης.
 • Ο οικονομικός απολογισμός συνοδεύτηκε με τους σχετικούς πίνακες όπως τους παρουσίασε ο Ταμίας Giorgio Giani. Ο Β. Γρηγοριάδης δεσμεύτηκε για την καταβολή του υπολοίπου χρέους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ προς την UMAR μέχρι την 15η Μαΐου 2007.

Παρελθούσης της 20ης ώρας, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης διακόπτεται για την επόμενη ημέρα.

Σάββατο 14 Απριλίου 2007.
Συνέχεια της συνεδρίασης της  13ης Γενικής Συνέλευσης της UMAR. Προηγείται της ολοκλήρωσης των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης η παρουσίαση του Έλληνα Αρχιτέκτονα Παντελή Νικολακόπουλου και του έργου του, κατοικία στην Τήνο, που έτυχε του Α΄βραβείου στον πρώτο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που οργάνωσε  η UMAR. Τον θεσμό παρουσίασε ο Pedro Paolo Mincio και το βιογραφικό του Αρχιτέκτονα, ο Β. Γρηγοριάδης. στην συνέχεια έγινε προβολή του βραβευθέντος έργου από τον Αρχιτέκτονα του Παντελή Νικολακόπουλο. Στο τέλος της παρουσίασης τα συγχαρητήρια όλων επιβεβαιώθηκαν με χειροκρότημα.

 • Με αλφαβητική σειρά καλείται ο εκπρόσωπος κάθε χώρας για να ενημερώσει για το τι συμβαίνει στην χώρα του σε ότι αφορά στην Αρχιτεκτονική και τον Αρχιτέκτονα, την Γενική Συνέλευση.

Ο εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναφέρθηκε σε 17.000 Αρχιτέκτονες επί πληθυσμού 10.000.000, με είσοδο στο επάγγελμα, μετά από παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας σε επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας εδώ και είκοσι πέντε χρόνια, σε κρίση του επαγγέλματος και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Δημοσίων έργων και μελετών με μικρή δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα μετά την πανωλεθρία του χρηματιστηρίου Αθήνας και σε μικρή πρόσφατη βελτίωση των αμοιβών για την έκδοση οικοδομικής άδειας με αντιδράσεις ακόμα και από Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες γι΄αυτή την αύξηση.
Γνωστοποίησε στην Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη του γνωστού στην Ελλάδα Αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη σε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

 • Η επόμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της UMAR θα πραγματοποιηθεί στον Λίβανο μετά από πρόταση του Michel Barmaki στο τέλος του Ιανουαρίου 2008. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την Συνεδρίαση της UIA. Κατά πάσα πιθανότητα θα οργανωθεί και συνέδριο με θέμα την Πολιτιστική Κληρονομιά, ενώ διατυπώθηκε και η σκέψη, Patrice Genet, ενός συμποσίου με παρουσίαση ενός Αρχιτέκτονα από κάθε χώρα της Μεσογείου μέλους της UMAR.

Στο σημείο αυτό ο Pedro Guilherme επιμένει στην ανάγκη κυκλοφορίας στον χώρο της Μεσογείου της έκθεσης για τα Fondouk, Καραβάν Σεράι και Χάνια.

Υπενθυμίζεται η πρότασή μου από 16 Νοεμβρίου 2006 προς το Δ.Σ. του Συλλόγου σχετική με αυτή την έκθεση.

 

Ο Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Βασίλης Γρηγοριάδης

 

Συνοδεύουν:   Αντίγραφα εισηγήσεων προς την Γ.Σ.:

- Προγράμματος Solar build
- Προγράμματος SD-MED
- Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων 2007


Αρχή σελίδας