ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Α.Π. 26966          Αθήνα 16 Μαρτίου 2001

Π ρ ο ς

Το Γραφείο Πρωθυπουργού

Τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας

Τους Κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών

Το Ε.Δ. του ΤΕΕ

Το Περιοδικό "Αρχιτέκτονες"

Τον Τύπο - ΜΜΕ

Θέμα: Αμοιβές μηχανικών για κτιριακά έργα

Η αναπροσαρμογή και οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων επαναφέρουν με δραματικό τρόπο το πρόβλημα των καθηλωμένων αμοιβών των μηχανικών.

Οι αμοιβές αυτές που δραχμικά ήταν καθηλωμένες από το 1983, καθορίστηκαν με το ΠΔ 515/89 και την αριθμ. 81304/6083/06.12.89 (ΦΕΚ 886/Β/07.12.89) Υπουργική Απόφαση.

Οι αμοιβές αυτές (συνδεδεμένες με το ύψος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων) θα αυξάνονταν από 01.02.1991.

Όμως με συνεχείς αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ παρατείνεται εσαεί η παραπάνω απόφαση διατηρώντας καθηλωμένες τις ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών.

Η εκ της αναπροσαρμογής του συντελεστή λ "αύξηση" αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,35 περίπου ανά έτος, ποσοστό που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τον πληθωρισμό.

Αντίθετα οι αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων ακολουθούν διαφορετική τροχιά, εισπράττοντας αμοιβές που ξεπερνούν και αυτές τις αμοιβές των μελετών.

Οι τελευταίες αποφάσεις (84073/2000 & 45174/2001) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ λαμβάνουν πλέον χροιά συνήθους γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα και βέβαια χωρίς να λογαριάζεται πως οι αμοιβές ελάχιστα επιβαρύνουν το συνολικό κόστος της οικοδομής.

Ίσως να εκλαμβάνεται πως οι Μηχανικοί  ως κλάδος ανήκουν στην κατηγορία των προνομιούχων πέραν του γεγονότος ότι αποσιωπούνται ρυθμίσεις του τύπου: "έκδοση αδειών από κοινοτάρχες, μείωση αμοιβών για μελέτη - επίβλεψη αγροτικών κατασκευών". Ας μην αναφερθούμε στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος καθώς σε αυτό το πεδίο οι μηχανικοί έχουν τα "προσόντα" να είναι ο μόνος κλάδος σε διαρκή επαπειλούμενη δίωξη!

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων τονίζει πως πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό πως οι αμοιβές των μηχανικών αποτελούν αμοιβή της εργασίας,  για μια κατηγορία επιστημόνων που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά επαγγελματικά προβλήματα.

Καλεί τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να σταματήσει αυτή τη διαδικασία και η λεγόμενη παράταση της πρώτης εφαρμογής της απόφασης του 89, που λήγει στις 30.06.2001 να είναι η τελευταία.

Καλεί επίσης το Τεχνικό Επιμελητήριο και τους κλαδικούς Συλλόγους σε συντονισμένη παρέμβαση για τη διεκδίκηση επίλυσης των ζωτικών μας προβλημάτων, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει ο κλάδος ΣΥΝ τα ένδικα μέσα που απαιτούνται ώστε, να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να επιλύσουν το πρόβλημα και να μην διαιωνίζουν μια κατάσταση εις βάρος μας.

Δεν είναι δυνατόν να ασκείται "κοινωνική πολιτική" εις βάρος των Μηχανικών.

Αρχή σελίδας