ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διοικητικό συμβούλιο την τελευταία περίοδο, μετά από το συντονιστικό της Αθήνας, όρισε συγκεκριμένους στόχους και ανέπτυξε δράσεις για μεγάλα και μικρά προβλήματα που απασχολούν την Πανελλήνια Ένωση.

Κωδικοποιημένα οι δράσεις και παρεμβάσεις παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

Ωστόσο το σημείο τομής για την μεταβολή των όρων παρουσίας και δράσης του κλάδου, εντοπίζεται στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων για:

Ÿ        τα θεσμικά θέματα για την άσκηση της αρχιτεκτονικής

Ÿ        την προβολή και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής

θέματα που προτείνεται να συζητηθούν αναλυτικά.

Είναι φανερό πως απαιτείται βελτίωση της οργανοτεχνικής κατάστασης και ενοποίηση δράσεων-παρεμβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως άπαντες, το Δ.Σ, τα Τμήματα, οι Σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν μεθοδικά και αποτελεσματικά για την προώθηση-προβολή των βασικών θεμάτων προς τους συναδέλφους, την πολιτεία και την κοινωνία με σκοπό την αναβάθμιση του κλάδου και την βελτίωση των όρων άσκησης της αρχιτεκτονικής.

Η συνεδρίαση του συντονιστικού, όπως πραγματοποιείται με συγκεκριμένα θέματα και ελπίζουμε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και επομένως η αποφυγή γενικών συζητήσεων χωρίς αποτέλεσμα, η πραγματοποίηση της εκδήλωσης από τον τοπικό Σύλλογο(τώρα και κάθε φορά), η δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του συντονιστικού των Συλλόγων, αποτελούν τη νέα βάση που πιστεύουμε θα βοηθήσει για την αναβάθμιση των λειτουργιών μας, αλλά και των δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Ένωσης.

Σημειώνουμε τέλος πως το Δ.Σ. αποφάσισε την πραγματοποίηση της 2ης Αντιπροσωπείας στην Αθήνα το Σάββατο 10 Μαρτίου 2001 με βασικά θέματα-πέραν της ενημέρωσης για τις δράσεις του Συλλόγου-τα θέματα ακριβώς που καλείται να εξειδικεύσει το συντονιστικό όλων των συλλόγων και τμημάτων.

Προσδοκούμε και προγραμματίζουμε την σύγκληση αυτή με την έγκαιρη

ενημέρωση των αντιπροσώπων με  dossier όλων των υλικών, με παρουσία σε αυτήν εκπροσώπων της Πολιτείας, της UIA  και της CAE. Προγραμματίζουμε δε να πραγματοποιηθεί αυτή σε χώρο που  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για μια τέτοια συνεδρίαση.

Συμπερασματικά τονίζουμε πως τα Δ.Σ. όλων των Συλλόγων μαζί με τους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί στην πανελλαδική αντιπροσωπεία, πρέπει να κινητοποιηθούν αποφασιστικά για την αναβάθμιση του κλάδου και ενεργοποίηση-ευαισθητοποίηση των μελών για την επίτευξη των στόχων μας.

ΘΕΜΑ 1ο

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και επαγγελματικά δικαιώματα.

Χτυπούν την πόρτα της αρχιτεκτονικής οι «τεχνολόγοι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

lΕίναι γνωστές οι προσπάθειες που με πρόσχημα την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 89/46, προωθούν την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Είναι γνωστό επίσης πως τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα, έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν μπορούν να τα ασκούν άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

 

Η προσπάθεια απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των ΤΕΙ –μέσω Π.Δ.- ακυρώνει την ενδιάμεση τεχνολογική βαθμίδα και τους εξομοιώνει με τα ΑΕΙ.

 

Η ΚΟ 89/48 αφορά στην αναγνώριση διπλωμάτων στις χώρες – μέλη που υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και προφανώς δε σχετίζονται με την υφαρπαγή στην πράξη επαγγελματικών δικαιωμάτων (Στη χώρα μας τέτοια επαγγέλματα είναι του γιατρού, του μηχανικού κ.λ.π.).

 

Η αριθμ. 1958/2000 απόφαση του Στ Ε (μετά την προσφυγή του ΤΕΕ) ορίζει πως οι σπουδές στα ΤΕΙ δε μπορούν να υπερβαίνουν τα τρία (3) χρόνια σπουδών. Έκρινε αντισυνταγματικό δηλαδή το ΠΔ 227/95 με το οποίο είχαν αυξηθεί κατά δύο (2) εξάμηνα τα έτη σπουδών .

Η πολιτεία όμως με το Ν. 2817/14. 03. 2000 προωθεί εκ νέου ακάθεκτη τις ρυθμίσεις για τη συνολική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ προσπάθεια που συνεχίζεται και σήμερα (βλέπε εξαγγελίες Ευθυμίου).

 

Η προσπάθεια του ΤΕΙ Πάτρας για «παραγωγή Αρχιτεκτόνων» μέσω του προγράμματος σπουδών «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτιρίων» επαναφέρει δραματικά το πρόβλημα και γι’ αυτό απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις με κινητοποίηση του κλάδου ώστε να υπάρξει λογική και σύνεση.

 

Είναι προφανές πως η προσπάθεια για εναρμόνιση με την οδηγία 89/48 δε μπορεί να υλοποιηθεί με την εξομοίωση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ. Δε μπορεί να αποκτώνται τα ίδια επιστημονικά κι επαγγελματικά δικαιώματα με δύο (2) τρόπους.

Πρέπει με έμφαση να σημειωθεί πως το Υπουργείο Παιδείας δεν αρκείται στο να καθορίζει αυθαίρετα τα προγράμματα σπουδών αλλά προχωρεί και στην αντιστοίχιση αυτών με το ρόλο στην παραγωγή προσδιορίζοντας και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

¦Απ’ την άλλη πλευρά σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργείται με το θέμα της επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του Ειδικού Συμβουλίου που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Παιδείας (Συμβούλιο αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Εκ μέρους του Υπουργείου έχει τεθεί το ζήτημα της ρύθμισης για τους αποφοίτους των Τμημάτων τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ αποδίδοντας σ’ αυτούς τα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν κατέχουν με την επίκληση πως αυτό προβλέπεται από το ΠΔ 318/94.

Σημειώνουμε πως το ΠΔ έχει ανασταλεί με υπουργικές αποφάσεις ετών εκκρεμεί και προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣΤΕ. Ακριβώς αυτό το ΠΔ (165/2000) βάσει του οποίου συγκροτήθηκε τόσο στο τμήμα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όσο και το συμβούλιο αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητείται εντόνως να ακυρωθεί.

Ο τεχνικός κόσμος και ο ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ έχουν απευθυνθεί στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ζητώντας να υπάρξει διάλογος των συναρμοδίων Υπουργείων ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα.

(Εγγραφο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 26186/03.10.2000).

Είναι γνωστή επίσης η προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ που κατέθεσε το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για την ακύρωση της απόφασης του Συμβουλίου των ΤΕΙ Πάτρας για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος «Ανακαίνιση κι αποκατάσταση κτιρίων» (περιεχόμενο σπουδών της ειδικότητας «Αρχιτεκτονική των κτιρίων» με εξειδίκευση στις «αποκαταστάσεις κτιρίων»), στις 09.10.2000, μέσω του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Συλλόγου.

¦Τέλος, είναι γνωστά τα προβλήματα με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) το οποίο δημιουργήθηκε και με πρόταση του τεχνικού κόσμου και του ΤΕΕ. Είναι γνωστό επίσης πως ουσιαστικά είναι αδρανοποιημένο και δεν επιτελεί το σκοπό του με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

Είναι προφανές πως στο ΕΣΥΠ πρέπει να εκπροσωπούνται οι βασικοί φορείς, να είναι ανεξάρτητο, να συζητά θέματα  και τις θέσεις των φορέων και να επιλαμβάνεται αυτών. Τα μέλη αυτού πρέπει να υποδεικνύονται από τους φορείς και να μην ορίζονται από τον Υπουργό.

Επίσης γνωρίζοντας τη διακήρυξη της Μπολόνια, είμαστε ενώπιον μιας νέας δομής σπουδών όπου θα υπάρχουν δύο (2) κύκλοι σπουδών (προπτυχιακός - μεταπτυχιακός), μεταβάλλοντας το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Είμαστε επίσης ενώπιον της ίδρυσης ιδιωτικών Παν/μίων και της λεγόμενης υπερεθνικής εκπαίδευσης.

Παρότι η κοινή διακήρυξη των 29 Υπουργών Παιδείας που την υιοθέτησαν δεν αποτελεί «νομική δέσμευση» ωστόσο ανοίγει τα ζητήματα για μια σταδιακή σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου. Ο κλάδος δε μπορεί και δε δικαιούται να μείνει αμέτοχος για όλες αυτές τις εξελίξεις που συντελελούνται.

Θεσμικό πλαίσιο επαγγέλματος

¦ «Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα … περιοριζόμενης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες …»

ð Ν. 4663/30 (ΦΕΚ 149/Α/09.05.1930) Πρόεδρος Δημοκρατίας : Αλεξ. Ζαίμης

Από το 1930 φτάσαμε στην προσπάθεια των κλαδικών συλλόγων μέσω του διασυλλογικού με τον τίτλο : «διασυλλογική επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού» .

Εν συνεχεία είχαμε την κατ’ αρχήν συμφωνία ΣΠΜΕ- ΣΑΔΑΣ (12.03.1985) με επόμενες κινήσεις από το προηγούμενο ΔΣ, τη γραπτή δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για το θέμα (έτη 1997- ‘ 98 – ‘99) και την επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. 24892/12. 07. 1997) από τον οποίο ζητείται :

Ÿ        Η επίλυση του προβλήματος από το Υπουργείο του

Ÿ        Η έκδοση εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες για την εφαρμογή του ΠΔ 107/93.

Ÿ        Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που δεν εντάσσονται στο παραπάνω ΠΔ.

Τέλος, το προηγούμενο ΔΣ με νέα του επιστολή προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε να αναλάβει την πρωτοβουλία και να τοποθετηθεί επί του αιτήματος, υπενθυμίζοντας και τις σχετικές θέσεις – θετικές για το Σύλλογο – των πολιτικών κομμάτων.

¦ Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν 4663/30) αποτελεί δέσμευση της χώρας σε σχέση με τον ΚΟ 85/384/ΕΟΚ και προφανώς η παραμονή αυτού του καθεστώτος παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας αυτής.

Η άσκηση της αρχιτεκτονικής πρέπει να πραγματοποιείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους τόσο στο επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου όσο και των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θεωρεί το θέμα μείζον τόσο για την υπόσταση του κλάδου, όσο και για τις δράσεις του ίδιου του ΔΣ. Αυτό αποτυπώθηκε στον προγραμματισμό του και σε ορισμένες ενέργειες που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω :

Ÿ        Στις 11. 07. 2000 υπήρξε συνάντηση του ΔΣ με τον Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου μεταξύ των άλλων ετέθη το ζήτημα για άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου. Διατυπώθηκε η άποψη πως η ομαλοποίηση των αρμοδιοτήτων των κλάδων συνιστά την απόλυτη προτεραιότητα για τους αρχιτέκτονες και για την υλοποίηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο οφείλει να αναλάβει άμεσες και δεσμευτικές πρωτοβουλίες.

Ÿ        Στις 18. 01. 2000 έγινε εκτενής ενημέρωση στο διοικητικό συμβούλιο από τον προηγούμενο Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ και ανταλλάγησαν απόψεις για το χειρισμό του ζητήματος και τις οφειλόμενες ενέργειες.

Ÿ        Στις 20.10.2000 αποφασίστηκε και στάλθηκε σε όλους τους αρχιτέκτονες της χώρας επιστολή – κάλεσμα για τα δύο (2) σοβαρότατα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο (θεσμικό πλαίσιο - ΤΕΙ) και ζητήθηκε η ενεργός ανάμιξη όλων και η ανάληψη μιας γενικής κινητοποίησης για την επίτευξη των σκοπών του κλάδου.

Ÿ        Στις 31. 12. 2000 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΔΣ του Συλλόγου αρχιτεκτόνων της Νάπολης και του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων της Ιταλίας όπου μεταξύ των άλλων αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του ψηφίσματος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την αρχιτεκτονική ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος» και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη.

Ÿ        Στις 12. 01. 2001 (Απ 26594 έγγραφό μας) απεστάλη επιστολή στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου ζητείται συνάντηση για τη συζήτηση και συνεννόηση επί θεμάτων άσκησης εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική και γενικότερα για τα μείζονα θεσμικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Προτεινόμενες ενέργειες – δράσεις

Και τα δύο (2) θέματα αποτελούν ουσιαστικά τα βασικά θέματα του κλάδου, η επίλυση των οποίων θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής και την απαρχή λήψης μέτρων για την άσκηση εθνικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

Το ΔΣ θεώρησε αναγκαία την επεξεργασία θέσεων και προώθηση της συνεργασίας με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις των αρχιτεκτόνων και τα Τμήματα των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας ώστε οι φορείς αυτοί να αποτελέσουν το μέτωπο των αρχιτεκτόνων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την πίεση της πολιτείας, ώστε με συγκεκριμένα βήματα να προωθηθεί η επίλυση των προβλημάτων. Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση με τα τμήματα των Αρχιτεκτόνων στην Πάτρα στις 17-18/02/2001 όπου θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και προγραμματίζεται η συνάντηση με τις Ευρωπαϊκές ενώσεις αρχιτεκτόνων στο άμεσο διάστημα.

 Εξυπακούεται πως αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ώστε να διευκρινίσουμε και τις προθέσεις της πολιτείας, επί συγκεκριμένου αιτήματος σε επεξεργασμένη και δεδομένη βάση.

 Ειδικό θέμα για συγκεκριμενοποίηση ενεργειών αποτελούν οι νομικές ενέργειες που μελετώνται με την προσήκουσα προσοχή.

 Εκείνο που προτείνεται είναι η συγκρότηση και λειτουργία μιας εθνικής επιτροπής θεσμικού πλαισίου, την οποία θα απαρτίζουν εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, των αρχιτεκτονικών σχολών και αρχιτέκτονες με ειδικό βάρος ώστε να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις με σκοπό την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και την απόδοση στους αρχιτέκτονες του δικαιώματος άσκησης της αρχιτεκτονικής.

 

Για το θέμα των ΤΕΙ απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση και συνεργασία με το ΤΕΕ και τους κλαδικούς συλλόγους ώστε το πλαίσιο θέσεων και οι προτάσεις των μηχανικών να υιοθετηθούν στην κατεύθυνση της εξυγίανσης ολόκληρης της τεχνικής πυραμίδας και των διάφορων επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία της χώρας.

Αρχή σελίδας