Συνεργασία με Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

 

Την 1η Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιείται συνάντηση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου με τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ συν. Γ. Γεράκη για θέματα συνεργασίας και Ξενώνα «Στάμου Στούρνα»

 

Αρχή σελίδας