Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συντονιστή του προγράμματος Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR)

 

 

Α.Π. 40979, Αθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2010

 

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συντονιστή του προγράμματος Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR)

Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Ένωσης Αρχιτεκτόνων Μεσογείου (UMAR) και επί σειρά ετών έχει αναλάβει με εκπρόσωπό του το συντονισμό των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων που διοργανώνονται ετησίως από την UMAR και πραγματοποιούνται σε χώρες μέλη της. Επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να ορίσει νέο εκπρόσωπό μας στη θέση του συντονιστή των Καλοκαιρινών Σπουδαστηρίων, παρακαλούμε τα μέλη μας για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: 210 3215146-7, [email protected].
Σχετικά με τη λειτουργία, τους στόχους και τις δραστηριότητες της UMAR, επισκοπηθείτε την  ιστοσελίδα: www.umar.org.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ 

 

 

 

Αρχή σελίδας