Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

 

Α.Π. 40834, Αθήνα 15 Ιουλίου 2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων προκειμένου να καταρτίσει ανανεωμένο κατάλογο κριτών για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, προσκαλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να αποστείλουν συμπληρωμένο το παρακάτω δελτίο στα γραφεία του Συλλόγου έως τις  30/09/2010.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον κατάλογο των κριτών είναι:

  1. η συμπλήρωση δέκα πέντε (15) χρόνων από την κτήση του πτυχίου και μία (1) τουλάχιστον διάκριση σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
  2. η υποβολή σύντομου βιογραφικού και καταλόγου των σημαντικότερων έργων.

Καλούνται οι Σύλλογοι και τα Τμήματα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να συμβάλλουν στη διαδικασία κατάρτισης του καταλόγου αυτού και να δημοσιοποιήσουν την ανακοίνωση, ώστε ο κατάλογος να είναι αντιπροσωπευτικός και πλήρης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας