Α.Π. 40278, Αθήνα 13 Απριλίου 2010

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 

Το εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «Επεμβάσεις αποκατάστασης, συντήρησης και θεραπείας βιοκλιματικών στοιχείων παραδοσιακών κτιρίων», που διοργάνωσε ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικής, μετά από εισήγηση της σχετικής επιτροπής τον Οκτώβριο του 2009, θα επαναληφθεί το Μάιο του 2010.

Η θεματολογία του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου αφορά προβλήματα αποκατάστασης συντήρησης που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια, με συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του Ξενώνα Στάμου Στούρνα που θα φιλοξενήσει το Εργαστήριο – Σεμινάριο.

Θα διερευνηθούν εφαρμογές και τεχνικές επεμβάσεων που δεν θα αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές ιδιότητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θα θεραπεύουν και θα βελτιώνουν την απόδοσή τους.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες και θα λάβει χώρα από 16-23 Μαΐου 2010 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά στον Άνω Βόλο.

Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα, το κόστος συμμετοχής είναι 80€ περιλαμβανομένης και της φιλοξενίας. Το Εργαστήριο – Σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας άλλο τόπο διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος συμμετοχής θα είναι 50€.

Για την συμμετοχή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης, αλλά θα έχουν προτεραιότητα όσοι δεν είχαν περιληφθεί στο σεμινάριο του περασμένου φθινοπώρου, δεδομένου ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος σε 28 συμμετοχές.

Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής θα μπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου www.sadas-pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, 10555 Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 Fax: 2103215147).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ                                                 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

ΑΦΙΣΑ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

E- MAIL

 

ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

 

 

ΚΙΝΗΤΟ

 

 

ΣΤΑΘΕΡΟ

 

 

FAX

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
*ΞΕΝΩΝΑΣ
* ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

 

 

 

 

                                                                                               
Ο/Η  αιτών/ούσα

 

 

 

 

Αρχή σελίδας