Δελτίο Τύπου για την αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Master

 

 

Α.Π. 40227, Αθήνα 29 Μαρτίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για την αναγνώριση της ισοτιμίας των
διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Master

 

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με αφορμή:

1. το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αριθμ.πρωτ.17412/Β7/16.2.2010, με το οποίο η πολιτική ηγεσία ανακοινώνει ότι “…δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν νομοθετική ρύθμιση που αφορά στο θέμα της ισοτιμίας των διπλωμάτων πενταετούς διάρκειας που χορηγούνται από τις πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά διπλώματα…”,

2. και τη σχετική ανακοίνωση της 13ης Συνόδου των Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας, του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ

Και αφού συζήτησε το θέμα, αποφάσισε τα ακόλουθα:

- Διατυπώνουμε την σφοδρότατη αντίθεση μας στην τελείως άδικη και αναιτιολόγητη θέση του Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ., όπως διατυπώνεται στο παραπάνω έγγραφο, απέναντι στο πάγιο αίτημα της αναγνώρισης της ισοτιμίας των διπλωμάτων ως Master.

- Υποστηρίζουμε την προάσπιση των διπλωμάτων των ενιαίων και αδιάσπαστων 5ετών σπουδών των Μηχανικών, ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στην υψηλότερη βαθμίδα τεχνικής ευθύνης, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Όλα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, αναγνωρίζουν ήδη τα διπλώματα αυτά ως ακαδημαϊκώς ισοδύναμα με το Ευρωπαϊκό Master. Άλλωστε και βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών, τα διπλώματα αυτά αντιστοιχούν στο Ευρωπαϊκό Master.

- Διεκδικούμε από την Πολιτεία την κατάταξη των Μηχανικών πενταετούς διάρκειας σπουδών στο 7ο επίπεδο στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με παράλληλη διασφάλιση της διαβάθμισης τεχνικής ευθύνης με τα πτυχία των ΤΕΙ στο 5ο και τα Πανεπιστημιακά Διπλώματα 4ετών σπουδών στο 6ο επίπεδο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας