Συμμετοχή σε αποχή και διακοπή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας Παρασκευή 19.03.1020, 10:00 - 14:00

 

Α.Π. 40166                                                                              Αθήνα 15 Μαρτίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  «Συμμετοχή σε αποχή και διακοπή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας την Παρασκευή στις 19.03.2010, 10:00-14:00»

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων συμφωνεί με την απόφαση της 13ης  Συνόδου των Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας, του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ, η οποία καλεί όλους τους μηχανικούς, γεωτεχνικούς και αντίστοιχους ακαδημαϊκούς να συμμετάσχουν την Παρασκευή στις 19.3.2010, 10:00-14:00, σε διακοπή κάθε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους χώρους εργασίας και μάθησης και καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

- Αίτημα του ΤΕΕ για συμμετοχή στην αποχή της 19.03.2010

- Ανακοίνωση της 13ης Συνόδου των Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων και των Κοσμητόρων των Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας,  του Προέδρου και  εκπροσώπων του ΤΕΕ, της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΓΕΩΤΕΕ για την αποχή της 19.03.2010

- Κάλεσμα Προέδρου ΤΕΕ Γ. Αλαβάνου για την αποχή της 19.03.2010

 

 

Αρχή σελίδας