ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Α.Π. 40006, Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Αρχιτεκτονική ως επάγγελμα θα αποτελέσει το αντικείμενο των εργασιών του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, που οργανώνεται από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με την υποστήριξη του ΤΕΕ και υπό την αιγίδα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η Αρχιτεκτονική, σαν αέναη σπουδή, σαν θεωρία,  ιστορία, τέχνη και συνθετική εφαρμοσμένη επιστήμη, ασκείται σε διάφορες κλίμακες από τους Αρχιτέκτονες και όχι μόνο. Εκτός λοιπόν από την αναζήτηση και την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων αρχιτεκτονικών υπηρεσιών και σπουδών, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα «ποιός σχεδιάζει τι». Κάτω από ποιές προϋποθέσεις χτίζεται και καταγράφεται η ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και παραδίδεται  στην υπηρεσία του ανθρώπου και στην κρίση της ιστορίας.

Οι αρχιτέκτονες θα αποπειραθούν μέσα από το συνέδριο και τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις ένα άνοιγμα στην Ελληνική κοινωνία, με στόχο το ξεκαθάρισμα των ρόλων των τεχνικών στο σύγχρονο σχεδιασμό. Επίσης θα επιδιώξουν την διεύρυνση του ρόλου των αρχιτεκτόνων στη σύγχρονη πραγματικότητα καθώς και την διατύπωση πολιτικής για την Αρχιτεκτονική την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του ιστορικού πλούτου της  χώρας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2010 και Μαρτίου 2011, έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

  1. Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση – Κατάρτιση.
  2. Επαγγελματικά Δικαιώματα.
  3. Άσκηση Επαγγέλματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη- Θεσμικό πλαίσιο.
  4. Τα Πεδία Άσκησης Επαγγέλματος: Design– Κτίριο– Πολεοδομία – Χωροταξία – Αναπτυξιακή Πολιτική – Ιστορία – Δημόσια Διοίκηση.
  5. Ο κύκλος της δημιουργίας: σχεδίαση, υλοποίηση, επισκευή, συντήρηση, οργάνωση.
  6. Πολιτική για την Αρχιτεκτονική.
  7. Περιβάλλον και σχεδιασμός-  Κλιματική αλλαγή.
  8. Συνέργεια στο επάγγελμα του Αρχιτέκτονα

Για το συνέδριο θα εργασθούν τρεις επιτροπές: η Τιμητική Επιτροπή, η Οργανωτική Επιτροπή και η Υποστηρικτική Επιτροπή. Η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας έχει ήδη ολοκληρωθεί και σύντομα θα ανακοινωθεί  το πρόγραμμα για συνεδριάσεις, διαμονή και παράλληλες εκδηλώσεις, με στόχο την καλύτερη προβολή του συνεδρίου.

Στο συνέδριο θα κληθούν να συμμετάσχουν Αρχιτέκτονες από το διεθνή χώρο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας