Συμμετοχή στην απεργία των διπλωματούχων Μηχανικών στις 10 Φεβρουαρίου 2010

 

Α.Π. 39931, Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για συμμετοχή στην απεργία των διπλωματούχων μηχανικών
στις 10 Φεβρουαρίου 2010

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν ενεργά στην εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία των διπλωματούχων μηχανικών στις 10 Φεβρουαρίου 2010, την οποία αποφάσισε η Δ.Ε. του ΤΕΕ, στοχεύοντας σε μαζική αντίδραση στην κρίση η οποία μαστίζει όλους τους τομείς δράσης των μηχανικών.

 

Για το Διοικητικό. Συμβούλιο

          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας