Δελτίο Τύπου

 

Α.Π. 39109, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2009

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

 

Εβδομαδιαίο Εργαστήριο – Σεμινάριο με τίτλο: «Επεμβάσεις αποκατάστασης, συντήρησης και θεραπείας βιοκλιματικών στοιχείων παραδοσιακών κτιρίων», διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον αρχιτεκτονικής, μετά από εισήγηση της σχετικής επιτροπής.

Η θεματολογία του Εργαστηρίου – Σεμιναρίου αφορά προβλήματα αποκατάστασης συντήρησης που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά κτίρια, με συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του Ξενώνα Στάμου Στούρνα που θα φιλοξενήσει το Εργαστήριο – Σεμινάριο.

Θα διερευνηθούν εφαρμογές και τεχνικές επεμβάσεων που δεν θα αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές ιδιότητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θα θεραπεύουν και θα βελτιώνουν την απόδοσή τους.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους αρχιτέκτονες και θα λάβει χώρα από 19-25 Οκτωβρίου 2009 στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά στον Άνω Βόλο.

Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στον Ξενώνα, το κόστος συμμετοχής είναι 80€ περιλαμβανομένης και της φιλοξενίας. Το Εργαστήριο – Σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας άλλο τόπο διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος συμμετοχής θα είναι 50€.

Για την συμμετοχή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης.

Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής θα μπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου www.sadas-pea.gr και στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, 10555 Μοναστηράκι, τηλ. 2103215146 Fax: 2103215147).

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

ΕΠΙΘΕΤΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

E- MAIL

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ

 

 

ΚΙΝΗΤΟ

 

 

ΣΤΑΘΕΡΟ

 

 

FAX

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
*ΞΕΝΩΝΑΣ
* ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

 

 

 

 

                                                                                               
Ο/Η  αιτών/ουσα

 

 

 

Αρχή σελίδας