Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις ΕΠΑΕ

 

Α.Π. 38923, Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μέλη του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στις συνιστάμενες ΕΠΑΕ ανά Νομό και Περιφέρεια, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και βιογραφικά μέχρι 31/08/2009 και να τα αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου με φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
[email protected].

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας