Νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και την τροποποίηση διατάξεων του ΓΟΚ

 

Α.Π. 38862, Αθήνα 9 Ιουλίου 2009

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  «Νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και την
τροποποίηση διατάξεων του ΓΟΚ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του της 08/07/09 αποφάσισε και διατυπώνει τις θέσεις του για το θέμα.

Α. Οι διατάξεις για την «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων χώρων που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο, αποτελούν έκτακτη φορολόγηση που αποδεικνύει την αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Περαιτέρω:

  1. Διαιωνίζεται η αυθαιρεσία στη δόμηση, παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για τον έλεγχό της (π.χ. το νέο ΡΣΑ).
  2.  Όσοι ανταποκριθούν στις διατάξεις για την τακτοποίηση, είναι δυνατόν να καταστούν όμηροι σε κάθε επόμενο έλεγχο από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

 

Β. Οι βιαστικές και πρόχειρες ρυθμίσεις, που εισάγονται για την τροποποίηση του ΓΟΚ, στο ίδιο νομοσχέδιο, περιφρονούν την ενδεδειγμένη διαδικασία κοινωνικού και επιστημονικού διαλόγου. Ταυτόχρονα αιφνιδιάζουν τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να προσφέρουν τίποτα το ουσιαστικό στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τέλος, τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν εξωραΐζουν το εισπρακτικό άγχος των κυβερνητικών μέτρων.

Γ. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο ώστε να υπάρξει διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου, θα διερευνήσουμε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα μέσα με στόχο την κατάργησή του.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας