Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Α.Π. 38795, Αθήνα 29 Ιουνίου 2009

 

Π ρ ο ς
Τον Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Γ. Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

 

Θέμα: «Τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

 

Αξιότιμε Πρόεδρε

Περιήλθε σε γνώση μας το από 08/04/2009 έγγραφο της Επιτροπής για την τροποποίηση της διαδικασίας χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το οποίο παρουσιάζεται ως πόρισμα.

Σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο αυτό, όπως διατυπώθηκε από τον επιμελητή της Επιτροπής, μετά την γινόμενη συζήτηση στην Επιτροπή, δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που έχουν εκφραστεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38296/04-03-09 έγγραφό μας, το οποίο και σας επανυποβάλλουμε.

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

Συνημμένα: 1


 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας