Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ΕΠΑΕ

 

Α.Π. 38599, Αθήνα 28 Μαΐου 2009

 

Π ρ ο ς
Τα μέλη του Συλλόγου

 

 

Κοινοποίηση: Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

                         Τοπικούς Συλλόγους Αρχιτεκτόνων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις ΕΠΑΕ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ έχοντας υπόψη το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α της 13.06.2000) καλεί τους συναδέλφους, που επιθυμούν να εκπροσωπήσουν την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στις συνιστάμενες ΕΠΑΕ ανά Νομό και περιφέρεια  (άρθρο 3 παρ. 2831/2000 ΦΕΚ 140 Α της 13.06.2000), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα, να συμπληρώσουν το συνημμένο δελτίο και να το αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου με φαξ στο τηλ.: 2103215147 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: sadas-pea @tee.gr .

Δελτία εκπροσώπησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και 30-07-2009

Σημειώνεται πως, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ αποτελεί η «εμπειρία τουλάχιστον 6 χρόνων από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή διάκριση (τουλάχιστον ‘’έπαινο") σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλματος». Αντίστοιχα στη δευτεροβάθμια ΕΠΑΕ η «εμπειρία τουλάχιστον 8 χρόνια από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή διάκριση (τουλάχιστον βραβείο) σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης  άδειας άσκησης επαγγέλματος»

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, το οποίο να ανταποκρίνεται στο σκοπό της συγκεκριμένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καλούνται τα Τμήματα και οι Σύλλογοι της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή, ώστε να υπάρξει ανανέωση των εκπροσωπήσεων του κλάδου και ισχυρή παρουσία των αρχιτεκτόνων στις υπό ανασύσταση Επιτροπές.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΕ

 ¦ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο :

………………………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση :

…………………………………………………………………………………ΤΚ ………………………..

Τηλέφωνο :

……………………………………………………………………FAX: .……………….…………………

Ε- mail :

……………………………………………………………………………………………………….……….

 

 

Σχολή αποφοίτησης :

………………………………………………………………………………………………………………..

Έτος αποφοίτησης :

………………………………………………………………………………………………………………..

Έτος άδειας άσκησης επαγγέλματος :

………………………………… ΑΜ ΤΕΕ : ……………………………………..

Άλλα διπλώματα :

………………………………………………………………………………………………………………..

¦ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ελ. Επαγγελματίας

¨

………………………………………………………………….…………………………………….

Ιδιωτ. Υπάλληλος

¨

………………………………………………………………………………………………………..

Άλλη απασχόληση

¨

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………………………………………………….………….

¦ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΝΑΙ  ¨          ΣΤΗΝ ΕΠΑΕ :
Εκπρόσωπος του : ………………………………………………………………………………………………
…………………. από ………./  ……/…………. έως …………./……………/……………..
…………………. από ………./ ……/…………. έως ……… …./……………/……………..
…………………. από ………./ ……/…………. έως ………… ./……………/……………..

ΟΧΙ   o

 

 

¦ ΕΠΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα

……………………………, ………/………/2009                         Ο/Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ/Η

 

Δευτεροβάθμιες ΕΠΑΕ

Πρωτοβάθμιες ΕΠΑΕ

Πρωτοβάθμιες ΕΠΑΕ Αττικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Νομαρχιακό διαμέρισμα Αθηνών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Νομαρχιακό διαμέρισμα Πειραιώς (2 Επιτροπές)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (ΠΑΛΛΗΝΗ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής  (ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (ΑΧΑΡΝΕΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

Νομαρχία Δυτικής Αττικής (ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Νομαρχία Δυτικής Αττικής (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νομαρχία Νότιας Αττικής (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ)

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας