Ενημέρωση συναδέλφων για δύο έρευνες του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης για το Αρχιτεκτονικό Επάγγελμα στην Ευρώπη και για την Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στο Αρχιτεκτονικό Επάγγελμα

 

Α.Π. 38527, Αθήνα 13 Μαΐου 2009

 

Θέμα:  «Ενημέρωση συναδέλφων για δύο έρευνες του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης για το Αρχιτεκτονικό Επάγγελμα στην Ευρώπη και για την Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στο Αρχιτεκτονικό Επάγγελμα»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αποτελέσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήγαγε το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ΣΑΕ) μέσω ανεξάρτητου συμβούλου, πάνω στις συνθήκες άσκησης του Αρχιτεκτονικού επαγγέλματος.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2008 σε 17 χώρες μέλη της Ε.Ε. (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) μέσω online ερωτηματολογίου και συμμετείχαν 8.083 αρχιτέκτονες (ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι, μέλη τεχνικών εταιριών). Από τη χώρα μας την έρευνα συντόνισε ο Σύλλογός μας και επί 1.700 ενεργών e-mails ανταποκρίθηκαν 394 συνάδελφοι.

Η έρευνα δίνει μία διαυγή εικόνα τόσο για τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της άσκησης της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, μαζί με πλούσια στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία, όσο και για την εκτίμηση που οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες έχουν για το ρόλο τους και την εκτίμησή τους σχετικά με το έργο που επιτελούν. Η έρευνα αποτελείται από τρία μέρη και είναι διαθέσιμη καταρχήν στην αγγλική γλώσσα, στο ακόλουθο link:
http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/214

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα διεξήχθη μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα (επίσης με online ερωτηματολόγιο) βασιζόμενη σε έξι ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο 2009 από το ΣΑΕ και κοινοποιήθηκε στη χώρα μας στους συναδέλφους εκ μέρους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Στην έρευνα απάντησαν 2.047 αρχιτέκτονες από τις 27 χώρες, εκ των οποίων ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ελληνική συμμετοχή με 235 απαντήσεις γεγονός που αποδεικνύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συναδέλφων για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΕ (στην αγγλική γλώσσα) στο ακόλουθο link:

http://www.ace-cae.eu/public/contents/index/category_id/220/language/en

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

      

 

 

Αρχή σελίδας