Προώθηση Συνεργασίας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου

 

Α.Π. 38498, Αθήνα 13 Μαΐου 2009

 

Προς
Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Λυσικράτους 24
1310 Λευκωσία
Κύπρος

Θέμα:  «Προώθηση Συνεργασίας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε την επιστολή συνεργασίας σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι και οι δικές μας προθέσεις είναι η συνέχιση και εμβάθυνση τόσο των φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους δυο Συλλόγους μας, όσο και γενικότερα των αρχιτεκτόνων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στα πλαίσια των ήδη υφιστάμενων δεσμών συνεργασίας θα επιθυμούσαμε να σας προτείνουμε να αποδεχθείτε πρόσκλησή μας για συμμετοχή του ΣΑΚ ως παρατηρητού στην Πανελλήνια συνάντηση εργασιών του Συντονιστικού Oργάνου Συλλόγων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ που προγραμματίζεται για τις 26-28 Ιουνίου 2009 στην Καβάλα.

Η συμμετοχή σας θα μας δώσει αφ’ ενός τη δυνατότητα να συζητήσουμε από κοντά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αφ’ ετέρου να δρομολογήσουμε περαιτέρω δράσεις των δύο Συλλόγων μας.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

**Ως σύνδεσμος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη συνεργασία των Συλλόγων μας ορίζεται ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων συν. Κ. Μπελιμπασάκης (τηλ.: 2310-296894, κιν.: 6932204320)


Αρχή σελίδας