Πρόσκληση σε συνάντηση των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ που εκλέχθηκαν στην Αττική - 10/05/09

 

Α.Π. 38486, Αθήνα 4 Μαΐου 2009

 

Π ρ ο ς
τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ που εκλέχτηκαν στην Αττική.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Μετά από πρόταση που διατυπώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και έγινε αποδεκτή, καλείστε σε συνάντηση των μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που εκλέχτηκαν στην Αττική, την Κυριακή 10.05.2009, ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας, στον 5ο όροφο των γραφείων του ΤΕΕ, (οδ. Καραγιώργη Σερβίας 4, Σύνταγμα).

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η δρομολόγηση της ίδρυσης του Τμήματος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Αττικής, με βάση το άρθρο 12 παρ. 12.1. του καταστατικού του Συλλόγου, μετά την τροποποίησή του στις 30/01/2008, το οποίο και σας παραθέτουμε:
«…12.1. Στην έδρα κάθε Νομού ιδρύονται Τοπικά Τμήματα του Συλλόγου, στα οποία ανήκουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι εγκαταστημένα σε αυτόν. Κάθε μέλος μπορεί να είναι εγγεγραμμένο μόνο σ’ ένα Τμήμα όπου έχει έδρα κατά δήλωσή του.…»

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας