Πόρισμα Σ.Ο.Π.Ε. Αρχιτεκτόνων

 

 

Α.Π.38413, Αθήνα 7 Απριλίου 2009

 

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Αντ. Σαμαρά
Τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ
κ. Θ. Δραβίλλα
Μπουμπουλίνας 20-22
10186 ΑΘΗΝΑ

 

Κοινοποίηση:

  • Σύλλογοι – Τμήματα Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ  ΠΕΑ
  • Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

ΠΟΡΙΣΜΑ Σ.Ο.Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
(Συντονιστικού Οργάνου Πανελλήνιας Ένωσης)

Κέρκυρα 29-03-2009

Το Συντονιστικό όργανο του Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, συνήλθε σε τακτική σύνοδό του στην Κέρκυρα στις 29.3.2009. Εξέτασε την μέχρι τώρα εφαρμογή του «Αρχαιολογικού νόμου» Ν.3028/02 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ειδικότερα ασχολήθηκε με ό,τι αφορά τα νεώτερα και σύγχρονα αρχιτεκτονικά μνημεία, που χρονολογούνται από το έτος 1830 μέχρι σήμερα.
Με αφορμή την παρουσίαση απ' όλους τους συμμετέχοντες των δυσλειτουργιών, αλληλοεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων, αποφασίστηκε το σώμα των Αρχιτεκτόνων να απευθύνει  παράκληση και πρόσκληση για συνάντηση στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά με αντικείμενο τα ακόλουθα:

  • Την παρουσίαση των απόψεων των Αρχιτεκτόνων, ως καθ’ ύλη αρμόδιων να σχεδιάζουν θεωρητικά και πρακτικά την προστασία και την ανάδειξη της διαχρονικής Αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

 

  • Την κατάλληλη διατύπωση- ώστε να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των αρχιτεκτόνων- των αναγκαίων συμπληρώσεων και τροποποιήσεων του καλώς και κακώς λεγόμενου «Αρχαιολογικού νόμου». Καλώς μεν, γιατί πράγματι μεριμνά κατ’ εξοχήν για τα αρχαιολογικά ερείπια με προσεγγίσεις μουσειακές, που δεν αρμόζουν στα «ζωντανά» αρχιτεκτονικά νεώτερα μνημεία, κακώς δε, γιατί θα έπρεπε να προβλέπει άλλες εξειδικευμένες προσεγγίσεις και διαδικασίες για τα μεν και άλλες για τα δε.
  • Την επισήμανση της ανάγκης για την άμεση στελέχωση τόσο των Εφορειών Νεωτέρων Μνημείων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

όσο και των νέων Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών (δηλαδή αναστηλωτικών) Έργων στις 12 περιφέρειες της χώρας. Απαιτείται άμεσα η στελέχωση των Τμημάτων των υπηρεσιών αυτών για την ουσιαστική λειτουργία τους, με την πρόσληψη εντός της επόμενης 5ετίας των 300 περίπου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών που προβλέπει ο Οργανισμός του ΥΠ.ΠΟ. (Π.Δ.191/03).

  • Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ ΥΠ.ΠΟ. και Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν ο διαχωρισμός των λεγομένων «διπλοκηρύξεων» από το ΥΠ.ΠΟ. και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. Αυτό θα ήταν για το καλό τόσο των Αρχιτεκτονικών Μνημείων, όσο και των πολιτών, των εμπλεκόμενων φορέων και βεβαίως των Αρχιτεκτόνων, μελετητών και κατασκευαστών.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας