Απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την άμεση ίδρυση του φορέα διαχείρισης της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας (Κέρκυρα 29.03.09)

 

Α.Π. 38401, Αθήνα 3  Απριλίου 2009

 

Προς
Τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Αντ. Σαμαρά
Τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠΠΟ
κ. Θ. Δραβίλλα
Μπουμπουλίνας 20-22
10186 ΑΘΗΝΑ

 

Κοινοποίηση:

  • Σύλλογοι – Τμήματα Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ  ΠΕΑ
  • ΜΜΕ
  • Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
  • Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΚΕΡΚΥΡΑ 29.03.09)

 

Το συντονιστικό όργανο του Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων που συνεδρίασε στην Κέρκυρα στις 29.03.2009 αποφάσισε να επισημάνει την υποχρέωση της πολιτείας για άμεση ίδρυση του εκκρεμούντος επί διετία Φορέα Διαχείρισης της Παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, η οποία από το 2007 έχει εγγραφεί στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, με την μορφή και τις προδιαγραφές που ήδη βρίσκονται στις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ για επεξεργασία, έτσι ώστε η παλιά πόλη της Κέρκυρας να αποκτήσει εγκαίρως την υποδομή και ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις εγγραφής της στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση ως Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρούμε τη συμμετοχή του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κερκύρας στο Φορέα Διαχείρισης, ως ο κατεξοχήν φορέας που  μπορεί να προσφέρει την επιστημονική του και κάθε άλλη σχετική συμβολή στην όλη προσπάθεια.    

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

Αρχή σελίδας