Επιτροπή μελέτης τροποποίησης του τρόπου χορήγησης των αδειών άσκησης επαγγέλματος

Α.Π. 38296, Αθήνα 4 Μαρτίου 2009

 

Π ρ ο ς
Τον Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Γ. Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

 

Θέμα:  «Επιτροπή μελέτης τροποποίησης του τρόπου χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος»
 

Αξιότιμε Πρόεδρε

Με την ευκαιρία της συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής στα πλαίσια του ΤΕΕ, που θα εξετάσει την αναθεώρηση του τρόπου απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση και οριστική κατάληξη σε αυτό το θέμα πρέπει να έχει τα χρονικά περιθώρια για μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εξέταση και ανάλυση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτό.

Οποιαδήποτε πρόταση δεν πρέπει να έχει την πίεση του χρόνου και σε κάθε περίπτωση οφείλει να συνεκτιμήσει τη γνώμη και τις προτάσεις όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτό το θέμα (ΤΕΕ - Σύλλογοι - Σχολές).

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι σε σχέση με τα θέματα των ειδικοτήτων και εγγραφών των συναδέρφων μηχανικών στις διάφορες ειδικότητες του ΤΕΕ, είναι ανάγκη να γίνει μια συνολική συζήτηση, που δεν θα αφορά βέβαια μόνο τους Αρχιτέκτονες, αλλά θα πρέπει να μπει και στην ουσία του θέματος, που δεν είναι άλλο από το θεσμικό πλαίσιο άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων.

Στα πλαίσια δηλαδή του επανακαθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών δεν έχει νόημα να προσθέσουμε νέες κατηγορίες (και κατ’ επέκταση νέες επιστημονικές επιτροπές στα πλαίσια της λειτουργίας του Τ.Ε.Ε.) στις ήδη υφιστάμενες ώστε η «πίτα» να μοιράζεται σε περισσότερους.

Με βάση τα παραπάνω πρέπει μέσα από ένα διάλογο -με καθορισμένο χρονικό ορίζοντα- με συνομιλητές τα παραγωγικά υπουργεία, το υπουργείο παιδείας, τους συλλόγους των μηχανικών μαζί με το ΤΕΕ, να οριοθετηθούν όλα τα θέματα που σχετίζονται με:

  1. τα επαγγελματικά δικαιώματα
  2. τις προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων
  3. την τήρηση της επαγγελματικής και επιστημονικής δεοντολογίας των παρεχομένων από τους μηχανικούς υπηρεσιών

Συμπερασματικά: τα θέματα,
α) των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων λαμβανομένων υπόψη και των οδηγιών για τα επαγγελματικά προσόντα και τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και
β) οι εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο με τις νέες σχολές και τμήματα στα πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, με τις νέες ειδικότητες, τα θέματα αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. και τα θέματα της αναβάθμισης των διπλωμάτων σπουδών πενταετούς διάρκειας
απαιτούν συνολικές επιλύσεις στην κατεύθυνση της αξιοποίησης όλων των διπλωματούχων μηχανικών με θεσμοθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους.

 

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας