Μελέτη Πλατείας Αγ. Νικολάου Ρόδου Α΄

 

Α.Π. 38101, Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2009

 

Π ρ ο ς
Το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Δωδεκανήσου
Μητροπόλεως 4
85100 ΡΟΔΟΣ

 

Θέμα: «Μελέτη της πλατείας Αγ. Νικολάου Ρόδου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη μελέτη της πλατείας Αγ. Νικολάου και μετά από ερωτήματα – καταγγελίες συναδέλφων για το αντιδεοντολογικό της όλης διαδικασίας «δωρεάς» μιας μελέτης στο Δήμο Ρόδου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εκπροσωπώντας τα επαγγελματικά συμφέροντα αλλά και προασπίζοντας τον κώδικα δεοντολογίας των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, τόσο στα πλαίσια του κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών όσο και των Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων, υποστηρίζει σταθερά τις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών κατά το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ήτοι, είτε τη διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, είτε τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με το Ν. 3316/05 ή το Π.Δ. 60/2007.
  • Είναι λοιπόν προφανές ότι τα καταγγελλόμενα από τους συναδέλφους της Ρόδου γεγονότα σχετικά με τις «διαδικασίες» εκπόνησης και ανάθεσης μελέτης με το σύστημα της «δωρεάς», εκφεύγουν από τις ως άνω διαδικασίες και παραβιάζουν ουσιαστικά τις αρχές του κλάδου.

Σας καλούμε λοιπόν να επέμβετε και να αποκαταστήσετε, τόσο μεταξύ των συναδέλφων όσο και στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, την ορθή διαδικασία εκπόνησης της μελέτης της πλατείας Αγ. Νικολάου σύμφωνα με τις πάγιες αρχές του κλάδου μας, ενημερώνοντας μας σχετικά για τις ενέργειές σας.

Στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν συνεργασία ή συμπαράσταση.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας