Ενημέρωση για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

 

Α.Π.38093, Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2009

 

Π ρ ο ς:
Β΄ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ-ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
Λ. Μαραθώνος 11
Τ.Κ. 14569 ΨΥΧΙΚΟ

Υπόψη: κ. Κ. Ζαχαροπούλου

 

Θέμα: «Ενημέρωση για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα»
Σχετ.: η από 11.02.2009 επιστολή σας.

 

Σε απάντηση της από 11.02.2009 επιστολής σας, σχετικά με την εκδήλωση ενημέρωσης των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού,  που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2009, σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Λυρούδιας.

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας