Εκπροσώπηση στην Ημερίδα για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες, την ασφάλεια και την πυρασφάλεια

 

Α.Π. 38058, Αθήνα 13 Μαρτίου 2009

 

Π ρ ο ς:
Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων &
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.)
Διομ. Κυριακου 17
10545 Αθήνα

Υπόψη: Προέδρου κου Χ. Λούση

 

Θέμα:  Εκπροσώπηση στην Ημερίδα για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες, την ασφάλεια και την πυρασφάλεια
Σχετ. : Η από 05/02/2009 επιστολή σας.

Σε απάντηση της παραπάνω επιστολή σας, σας επιβεβαιώνουμε την συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων  στην  Ημερίδα της 22ας Μαρτίου 2009 με θέμα: τους ενεργειακούς υαλοπίνακες, την ασφάλεια και την πυρασφάλεια».

Σας ενημερώνουμε ότι θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος Dr. Ευάγγελος Λυρούδιας ή ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Νικολάου.

Ο συν. Dr. Arch. Μιχάλης Λεφαντζής θα εισηγηθεί με θέμα: «Η συμβολή της διαφάνειας στην μορφολογική εξέλιξη της μεσογειακής αρχιτεκτονικής».

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας