Ψηφιακά Αρχεία Βραβευμένων μελετών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

 

Α.Π. 37906, Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2009

 

 

Π ρ ο ς
Κα Αλεξάνδρα Καρύδη (γ. Κασκανίδου -Αυγεροπούλου)
Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΕΜΠ, Χωροτάκτη -Πολεοδόμο MSc LSE

 

Θέμα: Ψηφιακά Αρχεία των βραβευμένων μελετών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
Σχετ.: Η από 23/12/08 επιστολή σας

Συμμεριζόμαστε τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία τίθενται εν αμφιβόλω με την παράδοση των πρωτότυπων αρχείων DWG. Εν  τούτοις εάν περιλαμβάνεται στις συμβατικές σας υποχρεώσεις η παράδοση τέτοιου είδους αρχείων, η συμβατική υποχρέωση παραμένει ισχυρότερη.

Βεβαίως ο Δήμος και η Τεχνική Υπηρεσία υποχρεούνται να σεβαστούν την πνευματική ιδιοκτησία του αρχιτέκτονα δημιουργού και να μην προβούν σε αλλοιώσεις πρωτότυπων σχεδίων χωρίς την άδεια του συντάκτη και χωρίς τροποποιητική μελέτη.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας