Ορισμός Εκπροσώπου

Α.Π. 37826, Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2008

 

Π ρ ο ς
ΤΕΕ

Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Τμήμα Μητρώων
10248 ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα:  «Ορισμός εκπροσώπων»
Σχετ.:  Το με αρ. πρωτ. 32273/2-12-08 έγγραφό σας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 32273/2-12-08 εγγράφου σας, σχετικά με τη μελέτη τροποποίησης του τρόπου χορήγησης της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών του Εσωτερικού και Ισοτίμων Σχολών του Εξωτερικού, σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα εκπροσωπήσουν:

  • Ευάγγελος Λυρούδιας, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Τακτικό Μέλος.
  • Μαρία Κουρμπανά, Γεν. Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αναπληρωματικό Μέλος.

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας