Συλλαλητήριο κατά της Κλιματικής Αλλαγής στο Σύνταγμα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00

 

 

Α.Π. 37805, Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Συλλαλητήριο κατά της Κλιματικής Αλλαγής στο Σύνταγμα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων συμμετέχει και υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις των συνεργαζόμενων φορέων (Κινήσεις Πολιτών για την Πόλη και το Περιβάλλον, Αυτοδιοικητικά Σχήματα, Συνδικαλιστικοί και Επιστημονικοί Φορείς, Οικολογικές και Κοινωνικές Οργανώσεις) και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στο Συλλαλητήριο κατά της Κλιματικής Αλλαγής, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα, ώρα 12.00.

Για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας