Κοινή συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε. και Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Α.Π. 37734, Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008

 

Προς
Τον Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Γ. Αλαβάνο
Καρ. Σερβίας 4
10562 Αθήνα

 

Θέμα:  Κοινή συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε. και Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίαση της 12/11/2008, ομόφωνα αποφάσισε να συμμετάσχει σε κοινή σύσκεψη - συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη 18-11 στο ΤΕΕ, προκειμένου να δρομολογηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας μεταξύ του νέου Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ και τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, στην αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων που τίθενται στο παρόν αλλά και όσων προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος θα τεθούν στο μέλλον.

  •  Αντιμετώπιση από κοινού θεμάτων  συγκρότησης Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας, με αντικείμενο την επαγγελματική και επιστημονική περιοχή ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  • Οικονομικά ζητήματα λειτουργικής επιβίωσης του συλλόγου ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
  • Συνεργασία, από κοινού επεξεργασία και διατύπωση θέσεων όσον αφορά τα θέματα πρόσβασης στο επάγγελμα καθώς και τα ζητήματα εκπαίδευσης των Αρχιτεκτόνων (Ισοτιμίες κλπ.).
  • Συνεργασία σε ότι αφορά εκπροσωπήσεις του κλάδου σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κλπ.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ


Αρχή σελίδας