Συμμετοχή στην Ημερίδα "Κώδικας Αμοιβών Ιδιωτικών Έργων"

 

Α.Π. 37713, Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2008

 

Προς
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
Καλλιρρόης 89
117 45 Αθήνα

 

Θέμα:  Συμμετοχή στην Ημερίδα: «Κώδικας Αμοιβών Ιδιωτικών Έργων»
Σχετ.:  Το αρ. πρωτ. 3256/ 10.11.08 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθ. πρωτ. 3256/ 10.11.08, σας γνωρίζουμε  ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θα συμμετάσχει στην Ημερίδα «Κώδικας Αμοιβών Ιδιωτικών Έργων», με εισήγηση την οποία θα αναπτύξει ο εκπρόσωπός μας Μιχάλης Τζάρας. Το θέμα της εισήγησης είναι: «H εργασία του μηχανικού (Ελεύθερου επαγγελματία). Η αμοιβή του (στα Ιδιωτικά έργα). Διαπιστώσεις – Προτάσεις».

Παράλληλα θα παρευρεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Νικολάου.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας