Αποχή μελών ΕΠΑΕ μέχρι 21.11.2008

 

Α.Π. 37693, Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2008

 

Προς:
Τους Προέδρους και τα Μέλη των
Α΄θμιων και Β΄θμιων ΕΠΑΕ
όλης της Χώρας.

                                                          Κοινοποίηση :

  • Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Περιφέρειας.
  • Π.Ο ΕΜΔΥΔΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στη συνεδρίαση της 5.11.2008, αποφάσισε να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών και να στηρίξει την απεργία – αποχή της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Γι’ αυτό καλεί τα μέλη του και μέλη των Α΄ βάθμιων και των Β΄βάθμιων ΕΠΑΕ να απέχουν των καθηκόντων τους μέχρι την 21.11.2008.

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ

 

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας