Εγκύκλιος 26 Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α.Π. 37255, Αθήνα 4 Ιουνίου 2008

 

Προς
1) Πολεοδομίες όλης της Χώρας
2) Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων – Τμήματα του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

 

Θέμα: Εγκύκλιος 26 Υπουργείου Εσωτερικών

 

Σας κοινοποιούμε την από 20.05.08 Εγκύκλιο 26 του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το συγκριτικό έλεγχο των στοιχείων των σχετικών με τις αμοιβές των μελετών που υποβάλλονται στο ΤΕΕ και στην Υπηρεσία για την έκδοση  αδειών.

Επειδή στο Σύλλογό μας έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις αμοιβών που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά στοιχεία του φακέλου και επειδή αυτή η κατάσταση πολλές φορές δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε έτσι ώστε να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β. ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ

 

Συνημμένο 1: Εγκύκλιος 26

                                                           

 

 

 

Αρχή σελίδας