Ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Παπάγου στο 188ζ ΟΤ

 

Α.Π. 36955, Αθήνα 6 Μαρτίου 2008

 

Προς:
1) την Επιτροπή κατοίκων
Υπόψη: κου Τ. Παπαχατζή
Ασπασίας 14, 15669 - Παπάγου
2) το Δήμο Παπάγου
Αναστάσεως 90, 15669 - Παπάγου
3) τη Νομαρχία Αθηνών
Κηφισίας 125-127, 11524 - Αθήνα

 

Θέμα: Ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παπάγου στο 188ζ ΟΤ.

Το θέμα αφορά την ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου και στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου, επί οικοπέδου επιφάνειας 872,00 τ.μ., στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Εφέσσου στο 188ζ Ο.Τ. στου  Παπάγου.

Ο Συντελεστής Δόμησης έως το 1978 ήταν 1,12. Με το ΦΕΚ 385Δ/78  περιορίζεται στο 1,00. Με  το ΦΕΚ 193Δ/2002  καθορίζεται ο ίδιος ΣΔ=1,00, χτίζει 872,00 τ.μ. και η κάλυψη 40%, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας 646/2001. Στη συνέχεια με την απόφαση 12069/22-03-05 του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., βάσει του Άρθρου 27 παρ.16 του ΓΟΚ 1985 και 2000, ο ΣΔ αυξάνεται κατά 45%, από 1,00 σε 1,45, ήτοι  επιπλέον 392,40 τ.μ., σύνολο 1.264,40 τ.μ. Η παραπάνω παρέκκλιση δόθηκε  χωρίς να ζητηθεί εκ νέου η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών, αφού επιφέρει επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον και στους όρους διαβίωσης των κατοίκων από την επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των αυτοκινήτων,ενώ δεν προηγήθηκε ούτε μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Επιπρόσθετα, οι χρήσεις γης μεταβλήθηκαν επί τα χείρω και αυξήθηκε ο συντελεστής δόμησης.

Το προτεινόμενο κτίριο θα είναι σε επαφή με το υπάρχον στο όμορο κοινόχρηστο χώρο-πρασίνου ισόγειο αυθαίρετο κτίριο (272,00 τ.μ.) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, που χρησιμοποιείται σήμερα από το Δήμο ως Πολιτιστικό Κέντρο. Σ΄όλο τον οικισμό το σύστημα δόμησης είναι πανταχόθεν ελεύθερο, ενώ εδώ με την επαφή έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 24 του Συντάγματος περί των όρων διαβίωσης των κατοίκων, αφού διαφοροποιεί δυσμενώς το φωτισμό, τον αερισμό και την αντιληπτικότητα του περιβάλλοντος  χώρου.

Συνιστούμε στο Δήμο να μην χρησιμοποιήσει τον αυξημένο Συντελεστή Δόμησης, που επιβλήθηκε χωρίς κάποιον ειδικό πολεοδομικό λόγο, αλλά αυτόν που ισχύει στην περιοχή (1,00) και  χρησιμοποιούν όλοι οι κάτοικοι  από το 1978.

 Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει πάγιο αίτημα την μείωση των Σ. Δόμησης  σ’ όλη τη χώρα υπέρ της προστασίας του  περιβάλλοντος.

Λόγω ειδικού κτιρίου θα πρέπει να εφαρμοσθεί Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, βάσει  του ΦΕΚ Β/887/76, όπως συνέβη και με τα Πολιτιστικά Κέντρα Δήμου Ηρακλείου, Ν. Φιλαδέλφειας, Πυλαίας κλπ  ανά την Ελλάδα.

 

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β. ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ


Αρχή σελίδας