Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

 

Α.Π. 36495, Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2007

 

Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
Κο Ευριπίδη Στυλιανίδη
Μητροπόλεως 15
10185 Αθήνα

 

Θέμα: «Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης         Αρχιτεκτόνων»

Με την δημιουργία νέων τμημάτων και εξειδικεύσεων σε διάφορες σχολές, τόσο στα ΤΕΙ όσο και στα ΑΕΙ και με την έκδοση Προεδρικών διαταγμάτων που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, έχει διαμορφωθεί ένα χαώδες και αλληλεπικαλυπτόμενο πεδίο επαγγελματικής δράσης.

Πολλές φορές οι επαγγελματικές δραστηριότητες διαμορφώνονται και εκτός γνωστικού αντικειμένου, με τραγικό αποτέλεσμα στην ποιότητα του παραγόμενου έργου και κυρίως αναφορικά με το αντικείμενο της ειδικότητας του τεχνικού επιστήμονα, με τραγικά αποτελέσματα στο δομημένο περιβάλλον.

Τα τελευταία δε χρόνια οι Κοινοτικές Οδηγίες περιπλέκουν περισσότερο το πρόβλημα.

Κύριε Υπουργέ,

Ο ΣΑΔΑΣ- Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων μέσα από την μακρόχρονη πορεία του, έχει διαμορφωμένες θέσεις για όλα τα παραπάνω, μέρος των οποίων περιλαμβάνονται στο συνημμένο κείμενο, με θέμα: «Αρχές και κατευθύνσεις για θεσμική μεταρρύθμιση στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών».

Σας ζητάμε συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων και για να σας καταθέσουμε τις θέσεις μας και κυρίως για να ενημερωθούμε για την τελική διαμόρφωση του κειμένου ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία.

 
Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Αρχή σελίδας