Κατεδάφιση διατηρητέων επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου

 

Α.Π. 36245, Αθήνα 12 Ιουλίου 2007

Προς
Το Υπουργείο Πολιτισμού
1) Υπουργό ΥΠΠΟ
κ. Γ. Βουλγαράκη
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα
2) Γεν. Γραμματέα ΥΠΠΟ
κ. Χρ. Ζαχόπουλο
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα
3) Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
Μπουμπουλίνας 20-22
10682 Αθήνα
4) Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
Καρύτση 10
10561 Αθήνα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Κατεδάφιση διατηρητέων επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων από την αρχή που προέκυψε η αναγκαιότητα της κατασκευής ενός νέου Μουσείου Ακρόπολης, την υιοθέτησε ομόθυμα και παρακολουθούσε αδιάλειπτα την εξέλιξη του θέματος.

Επιζητούσε όμως πάντοτε η λύση που θα προέκυπτε για τη νέα κατασκευή να είναι πλήρως εναρμονισμένη και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε ο διαγωνισμός.

Ο σεβασμός του περιβάλλοντος της Ακρόπολης με τα μνημεία της, ο σύμμετρος και ο ισόρροπος αισθητικός συσχετισμός με τον Παρθενώνα και η ενσωμάτωση της νέας κατασκευής στο χώρο Μακρυγιάννη, αφού επελέγη αυτός τελικά, να είναι διακριτική και να εναρμονίζεται στο γενικότερο ιστορικό περιβάλλον.

Η προκριθείσα μελέτη των Μπ. Τσουμι και Μ. Φωτιάδη νομίζουμε εξαρχής ότι θα έπρεπε να είχε πάρει υπόψη της τα δεδομένα αυτά και τις δεσμεύσεις που έθετε η επιτροπή της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Βασικός όρος αποτελούσε όπως και στους προγενέστερους διαγωνισμούς η διατήρηση του μετώπου της Διον. Αρεοπαγίτου.

Το μέτωπο αυτό διαμορφωμένο παλιότερα προσδιοριζότανε από αρχιτεκτονήματα σημαντικής αισθητικής αξίας και αποτελούσε συνεπές συμπλήρωμα προς το βράχο
της Ακρόπολης, πράγμα που ανέδειξε πληρέστερα η πεζοδρόμηση της Διον. Αρεοπαγίτου.

Η σημερινή επιχειρούμενη κατεδάφιση των πολυκατοικιών αυτών βρίσκει το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ομόφωνα αντίθετο.

Η κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων ΚΑΣ και Νεωτέρων Μνημείων που σημειωτέον είναι πολυμερής κατέληξε σε ισοψηφία.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις σοβαρές επιφυλάξεις που προέβαλαν τα όργανα αυτά στις κατεδαφίσεις και δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί το θέμα με αυθαίρετη πολιτική απόφαση.

Η παραπλανητική δήθεν διαφωνία αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων γιατί είναι γνωστό ότι διαπρεπείς αρχιτέκτονες (Α. Ορλάνδος, Ι. Τραυλός, Π. Μυλωνάς) ασχολήθηκαν με την αρχαιολογία συστηματικά και αντίστοιχα λαμπροί αρχαιολόγοι (Ι. Μηλιάδης, Χ. Καρούζος, Χ. Τσούντας, Γ. Παπαδημητρίου, ο οποίος για την ιστορία είχε πρώτος την ιδέα της επιστροφής των αρπαγέντων γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο) ανέδειξαν και αποκατέστησαν πάμπολλα αρχιτεκτονικά με αξιοθαύμαστη επιτυχία.

Τέλος η καταστροφική και ισοπεδωτική λογική που εξαφανίζει την ιστορική μνήμη της πόλης, εν ονόματι μιας ψευδεπίγραφης νεωτερικότητας, νομίζουμε ότι πρέπει να ανακοπεί πλέον και να επιδειχθεί σεβασμός σε ότι με αγάπη και μεράκι δημιούργησαν οι παλιότεροι αρχιτέκτονες.

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αρχή σελίδας